Trong 3 năm đã huy động 9,5 nghìn tỷ đồng thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh
Trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” . Ảnh: Cục Lâm nghiệp.

Đó là thông tin tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” của Thủ tướng Chính phủ (đề án), do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức ngày 12/1/2024, tại tỉnh Quảng Trị.

Theo báo cáo tại hội nghị, lũy kế kết quả sau 3 năm thực hiện đề án, cả nước đã trồng được 769.867.000 cây, đạt 121,4% kế hoạch.

Một số địa phương đạt kết quả cao như: Lào Cai (61,64 triệu cây); Phú Thọ (52 triệu cây); Long An (45,32 triệu cây); Gia Lai (37,28 triệu cây); Nghệ An (34,38 triệu cây); nhiều địa phương trồng trên 20 triệu cây như: Lai Châu, Lâm Đồng, Kon Tum, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Yên Bái, Sơn La và Cà Mau. Các tỉnh trồng trên 15 triệu cây gồm có: Bắc Giang, Hà Giang, Quảng Nam, Quảng Trị, Phú Yên.

Các bộ ngành, cơ quan trung ương tích cực hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây xanh như: Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Nhiều doanh nghiệp, cá nhân cũng hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh, xây dựng các chương trình, quỹ để kêu gọi, tiếp nhận và triển khai trồng rừng, trồng cây, điển hình như: Công ty TNHH Xã hội trồng và phục hồi rừng Việt Nam (VARS), Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên GAIA; Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast, Tập đoàn Điện lực Việt Nam,... và nhiều tổ chức, cá nhân khác trên cả nước.

Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện đề án trong 3 năm (năm 2021-2023) là gần 9,5 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước chiếm 23,8%, còn lại vốn ODA, xã hội hoá và các nguồn vốn khác chiếm 76,2%.

Giai đoạn 2024 – 2025, các bộ, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch với tổng số 492.278.000 cây, trong đó 275.596.000 cây xanh và 98.210 ha rừng trồng.

Đánh giá về những khó khăn, hạn chế, Cục Lâm nghiệp cho biết, quỹ đất trồng rừng mới ngày càng thu hẹp, do diện tích đất trống quy hoạch cho lâm nghiệp đã cơ bản được trồng, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phát triển kinh tế của địa phương...

Vốn đầu tư phân bổ cho công tác phát triển rừng hàng năm còn chậm so với yêu cầu của sản xuất; mức hỗ trợ trồng cây phân tán và trồng rừng còn thấp so với thực tiễn sản xuất. Công tác quản lý, duy trì và phát triển quỹ đất cây xanh đô thị chưa được quan tâm đúng mức, diện tích đất quy hoạch trồng cây xanh đô thị hiện nay mới chiếm tỷ lệ khoảng 1,2%, thấp hơn nhiều so với các quy chuẩn về quy hoạch đô thị đặt ra.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã khen thưởng 25 đơn vị và 38 cá nhân; Cục trưởng Cục Lâm nghiệp khen thưởng 2 đơn vị và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2023.