12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19
12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19
12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19
12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19

Theo đó, tại hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu được ban hành kèm theo công văn này, Bộ Y tế công bố 12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị Covid-19./.

Hanoimoi.com.vn