nguy cơ 1
nguy cơ 2
nguy cơ 3

Màu xanh là mức nguy cơ thấp, màu vàng là nguy cơ trung bình, màu cam là nguy cơ cao và màu đỏ là nguy cơ rất cao.

Theo Hanoimoi.com.vn