Kết quả đã được ghi nhận qua các Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

quảng ninh
quảng ninh
Kết quả

TTXVN