Hiện tại, ông Nguyễn Văn Quảng năm giữ 1,5 triệu cổ phiếu (tương ứng với 15% vốn điều lệ). Nếu giao dịch diễn ra thành công thì ông Nguyễn Văn Quảng chỉ còn 500.000 cổ phiếu (tương ứng với 5% vốn điều lệ). Ông Quảng cho biết, mục đích thực hiện giao dịch để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 22/4/2014 đến ngày 21/5/2014.

Được biết, ITQ có số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, tương ứng với 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Trụ sở của công ty đặt tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Cổ phiếu ITQ hiện có giá 8.100 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên