KBNN

Qua công tác kiểm soát chi, trong năm 2014, KBNN đã kiên quyết từ chối thanh toán 6,5 tỷ đồng. Ảnh: Hạnh Thảo

Báo cáo từ KBNN Hà Nội cho biết, trong năm 2014, đơn vị đã tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.

Với những trường hợp cấp bách, nhạy cảm, đơn vị đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của KBNN và UBND thành phố để hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ quy định của Nhà nước.

Đặc biệt, KBNN Hà Nội luôn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN như: quy định không thanh toán tiền mua xe ô tô công (trừ xe chuyên dùng); hướng dẫn về tỷ lệ tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ; bảo lãnh tạm ứng hợp đồng xây dựng; khấu trừ thuế giá trị gia tăng khi thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành để nộp NSNN….

KBNN Hà Nội đã kiểm soát chi trên 105.656 tỷ đồng đảm bảo chặt chẽ, không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Qua công tác kiểm soát, đã phát hiện trên 1.730 khoản chi của các đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định. Theo đó, KBNN Hà Nội đã hướng dẫn và yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết. Số tiền từ chối thanh toán là 2,1 tỷ đồng.

Trong thanh toán đầu tư XDCB, KBNN Hà Nội đã phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn theo kế hoạch. Đồng thời, đơn vị cũng chủ động đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương thu hồi tạm ứng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và KBNN; đặc biệt là tăng cường việc theo dõi, rà soát, đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng giải phóng mặt bằng từ những năm trước.

Đến hết năm 2014, chi đầu tư XDCB đạt trung bình 82% kế hoạch, trong đó vốn ngân sách thành phố đạt 7.774 tỷ đồng, bằng 91,1% kế hoạch; vốn ngân sách trung ương đạt 4.578 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch; vốn ngân sách xã phường đạt 1.303 tỷ đồng, bằng 82,3% kế hoạch.

Thông qua công tác kiểm soát, KBNN Hà Nội đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán các khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, với số tiền thực từ chối 4,4 tỷ đồng./.

Vân Hà