Theo tổng hợp báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 8/2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến giải ngân vốn đầu tư công đạt 62,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 39% tổng kế hoạch vốn năm 2022 của tỉnh.

Quý III/2022 đã sắp kết thúc, trong khi đó, số lượng vốn đầu tư cần giải ngân từ nay đến cuối năm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn rất nhiều.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Yêu cầu đơn vị chưa giải ngân tốt vốn đầu tư phải học hỏi những nơi làm tốt
Công chức Kho bạc Nhà nước đang thực hiện kiểm soát, đối chiếu số liệu để giải ngân vốn đầu tư. Ảnh: A.N

Do đó, ngoài các giải pháp đã và đang được tỉnh thực hiện, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện các dự án, nhất là phải chú trọng đến công tác giải phóng mặt bằng - luôn là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tiến độ giải ngân chậm.

Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng những dự án trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với công trình còn vướng mặt bằng, chủ đầu tư phải tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan vận động người dân bàn giao mặt bằng và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết khiếu nại.

Tính đến hết tháng 8/2022, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu dự kiến giải ngân vốn đầu tư công đạt 62,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 39% tổng kế hoạch vốn năm 2022 của tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phối hợp giải quyết công việc, rà soát, tiết giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để chỉ đạo triển khai thưc hiện đúng quy định. Hạn chế việc chia nhỏ các gói thầu, hoặc quá nhiều nhà thầu tham gia. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần lựa chọn nhà thầu thi công lớn, có năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trong những tháng còn lại của năm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng lộ trình triển khai thực hiện chi tiết cho từng dự án, phân công cụ thể cán bộ trực tiếp theo dõi, đôn đốc, quản lý tiến độ, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, với mục tiêu không để tính trạng trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao Sở Nội vụ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ để rà soát, đề xuất thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ chuyên môn; kiên quyết xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ra tối hậu thư, đến hết tháng 9/2022 dự án nào chưa khởi công xây mới, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để quyết định đưa ra khỏi danh mục khởi công mới năm 2022.

Ngoài các giải pháp được tỉnh tiếp tiếp tục đưa ra để thực hiện từ nay đến cuối năm, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn đặc biệt lưu ý các đơn vị chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 phải cầu thị, học hỏi, tham khảo các mô hình, các làm hay của những đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác giải ngân và đã đạt tỷ lệ giải ngân cao để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cũng được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu. Đối với các dự án bố trí vốn để thu hồi tạm ứng của NSNN năm trước, phải khẩn trương hoàn thành thủ tục hoàn ứng ngân sách theo quy định./.