kiểm soát chi

KBNN Sóc Trăng luôn tuân thủ nghiêm các quy trình về kiểm soát chi. Ảnh: Hạnh Thảo

Ông Trần Đình Ân, Giám đốc KBNN Sóc Trăng cho biết, trong quá trình thực hiện kiểm soát chi, đơn vị đã tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ được quy định cho từng hình thức, phương thức, tính chất chi và theo từng nguồn vốn. Các đơn vị sử dụng ngân sách cũng đều chấp hành tốt quy định.

Do đó, từ đầu năm tới nay, đơn vị mới chỉ xử phạt 20 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc, đặc biệt trong tháng 3 không có trường hợp nào bị xử phạt.

Ngoài ra, đối với các đơn vị đã được cấp thẩm quyền giao dự toán, KBNN Sóc Trăng chỉ cấp phát, thanh toán khi các khoản chi đã đủ điều kiện theo chế độ quy định.

Đến nay, KBNN Sóc Trăng đã giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 được phép kéo dài đạt trên 3,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trái phiếu chính phủ xây dựng nông thôn mới trên 1,6 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu giảm nghèo gần 2,2 tỷ đồng.

Về chi thường xuyên, từ đầu năm đến nay, KBNN Sóc Trăng đã thanh toán trên 980 tỷ đồng, đạt trên 23% dự toán, đảm bảo các nhu cầu chi lương, chế độ đối tượng chính sách và hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Giải ngân vốn đầu tư các nguồn, các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh của kế hoạch vốn năm 2016 đạt tỷ lệ 12,1% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân ở nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 13,8% kế hoạch năm; nguồn vốn ngân sách trung ương đạt 3,9% (do thông báo kế hoạch vốn mới phát sinh trong tháng 3)./.

Hạnh Thảo