Kết quả đấu giá biển số xe ô tô 30/11: Không có biển số nào chạm mốc 100 triệu đồng

Kết quả phiên đấu giá buổi sáng

Khung giờ từ 8h30 – 9h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 680.68

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 502.99

50.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 933.77

45.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 180.88

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 291.99

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 303.99

40.000.000 đ

Tỉnh Nam Định

Xe con

18A - 391.39

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Dương

Xe con

61K - 256.56

40.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 516.39

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 998.39

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Thuận

Xe con

86A - 269.96

40.000.000 đ

Tỉnh An Giang

Xe con

67A - 266.99

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ngãi

Xe con

76A - 268.39

40.000.000 đ

Khung giờ từ 10h – 11h:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 390.39

60.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 392.39

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 985.99

40.000.000 đ

Tỉnh Đồng Nai

Xe con

60K - 395.99

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 685.99

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 981.99

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 626.99

40.000.000 đ

Tỉnh Bình Thuận

Xe con

86A - 269.39

40.000.000 đ

Kết quả phiên đấu giá buổi chiều

Khung giờ từ 13h30 – 14h30:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 982.99

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 803.68

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 855.77

45.000.000 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 591.39

40.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ninh

Xe con

14A - 818.39

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 958.99

40.000.000 đ

Tỉnh Thanh Hóa

Xe con

36A - 969.39

50.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 183.99

40.000.000 đ

Tỉnh Nam Định

Xe con

18A - 379.68

40.000.000 đ

Tỉnh Vĩnh Phúc

Xe con

88A - 632.68

40.000.000 đ

Khung giờ từ 15h – 16h:

Tỉnh/Thành phố

Loại xe

Biển số

Giá trúng đấu giá

Tỉnh Cà Mau

Xe con

69A - 135.35

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Ninh

Xe tải

99C - 269.69

65.000.000 đ

Tỉnh Hưng Yên

Xe con

89A - 415.99

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 665.99

50.000.000 đ

Tỉnh Quảng Ngãi

Xe con

76A - 239.68

40.000.000 đ

Tỉnh Bắc Giang

Xe con

98A - 663.99

40.000.000 đ

Thành phố Cần Thơ

Xe con

65A - 399.68

0 đ

Thành phố Hà Nội

Xe con

30K - 575.66

55.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 835.35

45.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 898.39

40.000.000 đ

Tỉnh Thái Nguyên

Xe con

20A - 691.68

40.000.000 đ

Thành phố Hải Phòng

Xe con

15K - 182.89

40.000.000 đ

Thành phố Hồ Chí Minh

Xe con

51K - 822.39

40.000.000 đ

Khung giờ 8h30 – 9h30: 13/250 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, không có biển số nào trúng đấu giá mức 100 triệu đồng, 11 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).

Khung giờ 10h00 – 11h00: 8/250 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, không có biến số nào trúng đấu giá mức 100 triệu đồng. 7 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).

Khung giờ 13h30 – 14h30: 10/250 biển số được đấu giá thành công, những chiếc còn lại không có ai đăng ký đấu giá, không có biển số nào trúng đấu giá mức 100 triệu đồng, 8 biển số xe trúng đấu giá với mức tối thiểu là 40 triệu đồng (ngang mức đặt cọc).

Khép lại khung đấu giá cuối ngày: 12/266 biển được đấu giá thành công, 1 biển không có người trả giá, 8 biển trúng với mức tối thiểu 40 triệu đồng, không có biển nào trúng đấu giá mức 100 triệu đồng./.