Khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND TP.Hà Nội khoá XVI
Khai mạc kỳ họp thứ 14, HĐND TP. Hà Nội khoá XVI.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, các nội dung kỳ họp được chuẩn bị với phương châm kỹ lưỡng, bài bản, chất lượng, từ sớm và từ xa.

Cụ thể, HĐND TP. Hà Nội xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách, đầu tư công năm 2023 và quyết nghị kế hoạch năm 2024 của thành phố.

HĐND TP. Hà Nội xem xét, cho ý kiến, thông qua các báo cáo, nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng như: Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, các nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô; Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025...

"Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực HĐND đã chỉ đạo các Ban HĐND TP. Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, thẩm tra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức phản biện xã hội đối với những nội dung quan trọng, tác động sâu rộng, làm cơ sở để HĐND thành phố thảo luận và quyết định, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống" - ông Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, tiếp tục phương châm lan tỏa không khí đổi mới, thiết thực, hiệu quả, các đại biểu HHDND TP. Hà Nội phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ để tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, sâu sắc, góp phần vào sự thành công của kỳ họp.

Kỳ họp cũng dành 1 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc mà đại biểu HĐND thành phố và cử tri Thủ đô quan tâm. Trọng tâm là tái chất vấn việc thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ đã được HĐND thành phố quyết nghị, kết luận và những cam kết của UBND thành phố nhưng còn chậm, chưa hiệu quả; chất vấn nhóm vấn đề về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị trên địa bàn thành phố.