Cụ thể, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn chỉnh và ban hành theo thẩm quyền Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo với hộ nông dân trồng lúa, đại diện của nông dân, thương nhân xuất khẩu gạo giai 2015-2020.

Riêng về quy định quy mô vùng nguyên liệu và lộ trình tăng dần quy mô, Bộ Công Thương trao đổi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quyết định, bảo đảm phù hợp thực tế hoạt động sản xuất lúa và đáp ứng yêu cầu phải đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.

Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương cho phép thương nhân không tham gia cánh đồng lớn nhưng có hợp đồng liên kết, tiêu thụ thóc, gạo hàng hóa với nông dân được hưởng các chính sách như thương nhân tham gia cánh đồng lớn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền việc hỗ trợ toàn bộ chi phí bảo hiểm cho sản xuất lúa, gạo tại cánh đồng lớn và đối với diện tích sản xuất lúa đã có hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ, phù hợp với định hướng tiếp tục triển khai bảo hiểm nông nghiệp.

Phó Thủ tướng đồng ý về cơ bản những chế tài để bảo đảm thực hiện Lộ trình trên, riêng đối với quy định thương nhân không đạt mức quy mô vùng nguyên liệu trong 2 năm liên tiếp sẽ bị xem xét, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đã được cấp. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để bổ sung chế tài này cho phù hợp thực tế, bảo đảm cơ sở pháp lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Theo VGP