Theo đó, hiện tỉnh Khánh Hòa vẫn còn trên 1.862 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương chưa phân bổ, chiếm gần 40%.

Để phân bổ hết nguồn vốn, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu UBND tỉnh thực hiện phân bổ hết số vốn được giao năm 2023.

Khánh Hòa còn trên 1.862 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương chưa phân bổ
Khánh Hòa còn trên 1.862 tỷ đồng vốn cân đối ngân sách địa phương chưa phân bổ. Ảnh minh họa: H.T

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thực hiện rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn thực tế năm 2023 để bố trí cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa tham mưu UBND tỉnh sớm cân đối, bố trí vốn để kịp thời triển khai thực hiện các dự án giao thông đã được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư tại Kỳ họp thứ X vừa qua và Dự án đường giao thông từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.565 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cũng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ cuộc họp chuyên đề của UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 9/2023.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tổ chức các cuộc họp nghe các chủ đầu tư báo cáo tình hình và tiến độ giải ngân các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo nhiệm vụ được giao.

Đối với Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND huyện Vạn Ninh, UBND thị xã Ninh Hòa khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng các khu tái định cư còn lại theo tiến độ đề ra; lập phương án bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân để sớm thu hồi đất, có phương án tạm cư theo quy định.

Đối với Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột giai đoạn I, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường khu tái định cư Hà Thanh; tập trung giải phóng mặt bằng các vị trí ưu tiên còn lại để đảm bảo tiến độ cho dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa thực hiện rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn thực tế năm 2023 để bố trí cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2023.