Quý I/2021, đã thu được 156 tỷ đồng nợ thuế

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, trong quý I/2021, toàn đơn vị đã ban hành 201 quyết định cưỡng chế thu hồi nợ thuế; ban hành 71.777 lượt thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp; công khai thông tin 1.876 lượt người nộp thuế còn nợ đọng thuế trên website của cục thuế đối với nợ thuế năm 2020 chuyển sang, kết quả đã thu được 156,5 tỷ đồng nợ thuế năm 2020.

cục-thuế-khánh-hòa-456-ok.jpg
Công chức thuế Chi cục Thuế TP. Nha Trang (Khánh Hòa) rà soát doanh nghiệp nợ thuế để ban hành thông báo đôn đốc thu hồi nợ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cùng với đó, đơn vị cũng ban hành 37.023 lượt thông báo tiền nợ thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với các trường hợp mới phát sinh năm 2021 với số tiền thông báo hơn 272,6 tỷ đồng, đã thu hồi được hơn 58 tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên không có khả năng nộp tiền nợ thuế.

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, bên cạnh áp dụng linh hoạt nhiều biện pháp đôn đốc thu hồi nợ, cục thuế cũng tạo điều kiện để DN duy trì, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến ngày 31/3, toàn đơn vị đã thực hiện khoanh, xóa hơn 139,9 tỷ đồng nợ thuế theo Nghị quyết 94 của Quốc hội.

Báo cáo tại buổi làm việc với các thành viên Ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh, ông Trần Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, hiện nay, một số DN nợ thuế kéo dài, cục thuế đã áp dụng nhiều biện pháp nhưng khó có thể thu hồi nợ thuế như: Công ty CP khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa nợ kéo dài từ năm 2019 đến nay 75,8 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư phát triển Y học Nha Trang nợ gần 22 tỷ đồng; Công ty Cat Tiger nợ 22,4 tỷ đồng; Công ty TNHH Pegas Việt Nam nợ 59,1 tỷ đồng…

Ông Chiến chia sẻ thêm, phần lớn các DN bị truy thu thuế lớn, đặc biệt là DN thương mại đều bỏ khỏi địa điểm kinh doanh, không còn tài sản…, khiến công tác thu hồi nợ thuế gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa cho thấy, tính đến ngày 31/3, tổng số tiền nợ thuế là hơn 1.294 tỷ đồng (gồm 1.110 tỷ đồng nợ năm 2020 chuyển sang và 184 tỷ đồng nợ phát sinh trong quý I/2021), chiếm tỷ trọng 11,2% so với dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) được giao, nợ thuế chiếm tỷ trọng 11,2%. Trong đó, nợ có khả năng thu 951,4 tỷ đồng; nợ đang xử lý 40,5 tỷ đồng; nợ khó thu 274,7 tỷ đồng; nợ chờ điều chỉnh là 27,6 tỷ đồng (giảm 1,1%). So với thời điểm ngày 31/12/2020, nợ thuế giảm giảm 0,2%.

Phối hợp, xử lý các trường hợp chây ỳ nợ thuế

Đại diện Cục Thuế Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai nhiệm vụ đôn đốc thu, xử lý nợ thuế theo từng tháng, quý trong năm 2021; phân công, giao nhiệm vụ và gắn trách nhiệm thu nợ, xử lý nợ đọng thuế cụ thể cho các đồng chí lãnh đạo và từng công chức tham gia quản lý nợ thuế; báo cáo tiến độ thu nợ hàng tháng, đánh giá tình hình thực hiện của các đơn vị và đôn đốc nhắc nhở, thông báo bổ sung những trường hợp nợ thuế mới phát sinh…

Để kéo giảm nợ thuế, đại diện Cục Thuế Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ DN về tài chính, phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện cho DN nộp thuế vào NSNN; khẩn trương giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của DN về căn cứ xác định giá tính tiền sử dụng đất; vướng mắc về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất có liên quan đến quy hoạch khu vực núi Cô Tiên…

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên trong ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế cũng kiến nghị cần có giải pháp mạnh mẽ hơn trong công tác thu hồi nợ thuế, trong đó thực hiện việc công khai thông tin DN nợ thuế trên website cơ quan thuế, báo, đài phát thanh truyền hình địa phương; tăng cường thu thuế khu vực ngoài quốc doanh, thu phí bảo vệ môi trường, tiền cho thuê mặt đất mặt nước, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu thuế thương mại điện tử…

Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng, công tác quản lý, thu hồi nợ thuế trên địa bàn trong quý I/2021 đã đạt được một số kết quả; phấn đấu đến ngày 31/12, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% trong tổng thu NSNN; thu tối thiểu 80% nợ năm 2020 chuyển sang.

Để đạt được mục tiêu này, cục thuế cần áp dụng đầy đủ, kịp thời các biện pháp cưỡng chế nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đối với người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế, chây ỳ nợ thuế, cố tình chiếm dụng thuế của NSNN.

Đối với các DN nợ thuế điển hình và 74 người nộp thuế trên 1 tỷ đồng, cục thuế báo cáo UBND tỉnh về giải pháp xử lý cụ thể trước ngày 31/5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng…, phối hợp với cục thuế giải quyết những kiến nghị của DN về định giá tính tiền sử dụng đất, vướng mắc do điều chỉnh quy hoạch, xác định thời điểm được khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất, sử dụng đất; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN đối với các DN nợ thuế.

Cùng với đó, giao cơ quan công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp hỗ trợ cục thuế cung cấp thông tin của cá nhân, DN để phục vụ công tác khoanh nợ, xóa nợ thuế theo Nghị quyết 94 của Quốc hội; thu hồi tiền nợ thuế của người nộp thuế khi chủ đầu tư sử dụng vốn NSNN thanh toán cho người nộp thuế qua Kho bạc Nhà nước tỉnh…/.

Văn Tuấn