KBNN Bến Tre

Công chức KBNN Bến Tre đang kiểm soát chứng từ trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bến Tre đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế và ngân hàng thương mại trên địa bàn. Việc phối hợp thu không những giúp cho người nộp thuế có thể nộp bất cứ ở đâu và bất cứ thời gian nào trong ngày mà còn giúp cho nguồn thu kịp thời vào NSNN, đảm bảo an toàn, chính xác.

Đặc biệt, năm 2020, trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, KBNN Bến Tre đã nỗ lực đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến tới các đơn vị sử dụng ngân sách. Đến 31/10/2020, 100% đơn vị sử dụng ngân sách thanh toán qua KBNN Bến Tre đã triển khai giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, số lượng chứng từ giao dịch điện tử chiếm 100% số lượng chứng từ thanh toán qua KBNN. Từ đó, đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị cũng như có tác động lan tỏa tích cực đến các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư của tỉnh Bến Tre. Đồng thời, với việc thực hiện giao dịch, thanh toán trên dịch vụ công trực tuyến đã giảm thời gian thanh toán các khoản chi NSNN và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Với những nỗ lực này, KBNN Bến Tre đã được UBND tỉnh Bến Tre biểu dương và coi là điểm sáng của tỉnh trong cải cách hành chính, đem lại nhiều thuận lợi đến cho khách hàng và các đơn vị giao dịch.

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2020, bước sang năm 2021, KBNN Bến Tre đang tiếp tục đưa ra các nhiệm vụ đó là: Thực hiện công tác quản lý thu, chi quỹ NSNN, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp với các cấp, các ngành trên địa bàn tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài tỉnh, từ Trung ương để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2025; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng NSNN tiến tới hình thành KBNN số trong tương lai.

Vân Hà