KBNN

Công chức KBNN đang kiểm soát các nguồn chi ngân sách. Ảnh minh họa: H.T

Đóng trên địa bàn là nơi địa đầu tổ quốc, với không ít khó khăn, vất vả nhưng với sự nỗ lực quyết tâm vươn lên, KBNN Hà Giang đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Theo đó, KBNN Hà Giang đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách như: Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài... trong điều kiện thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Đặc biệt, KBNN Hà Giang luôn quán triệt các công chức ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và UBND tỉnh.

Với những giải pháp trên, trong năm 2020 công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN Hà Giang đạt được một số kết quả. Cụ thể, đối với chi thường xuyên, toàn tỉnh kiểm soát chi đạt trên 14.685 đồng, trong đó, chi nguồn ngân sách trung ương đạt 98,6% kế hoạch (tương đương với trên 1.158 tỷ đồng đã được thanh toán); chi ngân sách địa phương đạt trên 107% kế hoạch (tương đương với 9.245,4 tỷ đồng đã được thanh toán). Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tổng số giải ngân là 4.295,9 tỷ đồng, đạt 84,5% kế hoạch đã phân bổ...

Song song với thực hiện công tác chuyên môn, trong năm 2020, KBNN Hà Giang đã làm tốt công tác giúp đỡ 11 xã nghèo được giao phụ trách. Theo đó, các đơn vị KBNN huyện trực thuộc đã tổ chức nhiều buổi làm việc ở xã để trực tiếp nắm bắt tình hình và cùng với cấp ủy, chính quyền xã bàn và triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2020, cán bộ, công chức KBNN Hà Giang đã huy động và quyên góp ủng hộ các xã với tổng số tiền là 61,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, ban lãnh đạo KBNN Hà Giang cũng luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện với những hoạt động mang lại hiệu quả cụ thể và thiết thực như tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng, các cháu đạt thành tích cao trong học tập nhân dịp tết Thiếu nhi 1/6 và tết Trung thu; quyên góp ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; Quỹ Vì người nghèo; Quỹ Phòng chống thiên tai; ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung...

An Nhi