KBNN Hòa Bình

Từ đầu năm đến nay, KBNN Hòa Bình trả lại khách hàng 39 triệu đồng tiền thừa thông qua công tác kiểm, đếm thu tiền mặt. Ảnh minh họa: H.T

Ngoài ra, KBNN Hòa Bình đã tăng cường công tác an toàn bảo mật thông tin trong hệ thống KBNN, thường xuyên kiểm tra, cảnh báo và xử lý lỗ hổng bảo mật trên các hệ thống ứng dụng; thực hiện các biện pháp sao lưu, dự phòng dữ liệu; duy trì công tác quản trị mạng và quản trị ứng dụng hàng ngày đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt.

Để làm tốt công tác bảo đảm an toàn kho quỹ hơn nữa, KBNN Hòa Bình sẽ nêu cao trách nhiệm người đứng đầu từng cấp đơn vị; duy trì tốt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị và trong toàn hệ thống; chấp hành nghiêm túc nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ.

Đồng thời, KBNN Hòa Bình tăng cường các biện pháp kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các hoạt động nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, giảm thiểu rủi ro, sai sót, mất an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho quản lý; chủ động phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối trụ sở, tiền và tài sản trong toàn tỉnh./.

Vân Hà