Kho bạc Nhà nước chuyển đổi số đúng lộ trình
Kết thúc năm 2023, đã có trên 24.000 đơn vị thực hiện việc kết nối phần mềm kế toán với DVCTT của kho bạc. Ảnh: TL

Nhiều kết quả khả quan trong tiến trình chuyển đổi số

2023 là năm thứ 2 thực hiện Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN). Để tiến tới mục tiêu trở thành kho bạc số, trong năm 2023, KBNN tiếp tục duy trì cung cấp 100% thủ tục hành chính (TTHC) toàn trình trên dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của KBNN và tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Kho bạc hoàn tất cung cấp thủ tục lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hiện KBNN đã thực hiện cung cấp 11/11 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách trong quá trình nộp hồ sơ thanh toán vốn. Đồng thời, KBNN đã phát triển nhiều tiện ích mới phục vụ người sử dụng như: Cung cấp tính năng tra cứu số dư tài khoản và trạng thái hồ sơ kiểm soát chi qua ứng dụng trên thiết bị di động; xây dựng và triển khai cổng dữ liệu nhận lệnh hoàn phí, lệ phí, kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đặc biệt, KBNN đã kết nối DVCTT với phần mềm kế toán của các đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) giúp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho các đơn vị này. Theo thống kê của KBNN, kết thúc năm 2023, đã có trên 24.000 ĐVSDNS thực hiện việc kết nối phần mềm kế toán với DVCTT của kho bạc, đạt xấp xỉ 25% số đơn vị (97.000 đơn vị) đã tham gia kết nối với KBNN.

Năm 2023 còn ghi dấu bước chuyển đổi của KBNN khi hoàn thành triển khai thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ (điện, nước, viễn thông), do các ĐVSDNS ủy quyền. Quy trình thanh toán tự động đã mang đến rất nhiều lợi ích khi giúp giảm thời gian và chi phí hoạt động của ĐVSDNS, do không phải lập và kiểm soát hồ sơ. Công chức KBNN được giảm áp lực trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống DVCTT, do một lượng hồ sơ đã được xử lý tự động. Từ đó, công chức KBNN có thêm thời gian để xử lý các hồ sơ có tính chất phức tạp hơn.

Trong kiểm soát chi đầu tư, từ thành công triển khai Hệ thống quản lý, kiểm soát chi đầu tư qua KBNN (hệ thống ĐTKB - GD) trên phạm vi cả nước từ năm 2022, trong năm 2023, KBNN đã thực hiện liên thông hệ thống này với Tabmis (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và Hệ thống thanh toán điện tử đáp ứng quy trình liên thông trong kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản. Quy trình liên thông đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa KBNN, cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất, chất lượng lao động của hệ thống KBNN.

Tiếp tục chuyển đổi số theo lộ trình

Kho bạc Nhà nước chuyển đổi số đúng lộ trình

Với mục tiêu trở thành kho bạc số vào năm 2023, KBNN đã đưa ra lộ trình để thực hiện. Theo đó, trong giai đoạn 2024-2026, trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, lấy Tabmis làm trung tâm để thực hiện mục tiêu, KBNN tiếp tục hoàn thiện hệ thống DVCTT, hoàn thiện kho bạc điện tử; nâng cấp và mở rộng kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ nhằm bổ sung hoàn thiện thông tin báo cáo, cung cấp dữ liệu kịp thời cho cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; xây dựng và triển khai chương trình thông tin chỉ đạo, điều hành của KBNN, cung cấp kịp thời thông tin cho lãnh đạo Bộ Tài chính, KBNN các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Bên cạnh đó, KBNN tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC và triển khai theo nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Mở rộng chức năng hệ thống quản lý ngân quỹ bổ sung nghiệp vụ tạm ứng ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý tiền gửi ngân quỹ nhà nước và một số yêu cầu nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong bối cảnh chuyển đổi số.

Xây dựng và triển khai 2 phân hệ đầu tiên của VDBAS (Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số) có tính chất tương đối độc lập: phân hệ quản lý thu NSNN và phân hệ quản lý thanh toán; hình thành cổng trao đổi thông tin duy nhất với Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại và các tổ chức trung gian thanh toán; từng bước triển khai định danh khoản thu NSNN đối với các khoản thu do cơ quan thuế, hải quan và các cơ quan khác quản lý.

Nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0 (AI, Blockchain, Mobile, điện toán đám mây…) trong hoạt động nghiệp vụ KBNN như kiểm soát rủi ro trong kiểm soát chi, cung cấp dịch vụ hành chính công qua thiết bị di động trên cơ sở hoàn thiện các hệ thống và giải pháp an toàn bảo mật, dự phòng rủi ro; hệ thống giám sát vận hành và giám sát an toàn bảo mật thông tin.

Giai đoạn từ 2025 - 2028, KBNN tập trung xây dựng và triển khai 5 hệ thống thành phần của VDBAS gồm: quản lý dự toán; quản lý chi NSNN; sổ cái kế toán; quản lý khách hàng và báo cáo quản trị. Với việc triển khai 5 hệ thống nêu trên, hệ thống Tabmis sẽ chính thức hoàn thành sứ mệnh và được thay thế.

Tạo nền tảng chia sẻ thông tin thu, chi NSNN gắn với thời gian thực; hoàn thành Cổng trao đổi thông tin, dữ liệu số với các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương; hoàn thành Cổng trao đổi thông tin, dữ liệu với ĐVSDNS; hoàn thiện các kênh kết nối trao đổi dữ liệu trực tiếp, qua email, web, mobile…

Giai đoạn sau năm 2028 đến khi hoàn thành Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, trong giai đoạn này, trên cơ sở các hệ thống thuộc VDBAS đã được triển khai ở giai đoạn trước, KBNN tiếp tục xây dựng và triển khai 2 hệ thống thành phấn của VDBAS là hệ thống báo cáo quyết toán NSNN và hệ thống báo cáo tài chính nhà nước. Từ đó, hoàn thành triển khai Đề án VDBAS.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện số hóa 100% hồ sơ kiểm soát chi

Tiến tới Kho bạc số, các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN TP. Hồ Chí Minh đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bên cạnh đó, đơn vị đã rà soát, xây dựng kế hoạch khắc phục, cải thiện chỉ số CCHC và chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh; tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện đúng quy định.

Đặc biệt, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện số hóa 100% hồ sơ kiểm soát chi NSNN; cải tiến quy trình làm việc theo Hệ thống Quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo báo cáo từ KBNN TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận và giải quyết 1.270.776 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, TTHC được giải quyết đúng hạn đạt trên 99,99%.