Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu, chi ngân sách tháng 8/2022
Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong thu chi ngân sách tháng 8/2022

Tiếp đến là tỷ giá hạch toán giữa VND với một số ngoại tệ khác trong tháng 8/2022 như sau:

1 EURO (Đồng tiền chung châu Âu) = 23.792 VND

1 GBP (Bảng Anh) = 27.869 VND

1 AUD (Đô la Úc) = 15.876 VND

1 JPY (Yên Nhật) = 170 VND

1 HKD (Đla Hồng Kông) = 2.952 VND

1 CNY (Nhân dân tệ) = 3.447 VND…

Tỷ giá trên được áp dụng trong việc quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ, kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán Kho bạc Nhà nước./.