Theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND TP. Đà Nẵng, KBNN Đà Nẵng được khen thưởng với thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và xếp hạng nhì trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, KBNN Đà Nẵng đạt 95,67/100 điểm, trong đó, các nội dung đạt số điểm dẫn đầu là: Công tác chỉ đạo điều hành đạt 23 điểm; cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt 13,99 điểm; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 18 điểm; hiệu quả tác động của cải cách hành chính đạt 9,57 điểm.

Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng đạt thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính
Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng nâng chất đội ngũ cán bộ cho Kho bạc số. Ảnh: T.N

KBNN Đà Nẵng cũng vinh dự là 1 trong 11 đơn vị xếp loại xuất sắc trên tổng số 33 đơn vị thuộc 3 khối (cơ quan trung ương; sở ban ngành; UBND các quận huyện) được đánh giá xếp hạng đợt này.

Theo Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND TP. Đà Nẵng, KBNN Đà Nẵng được khen thưởng với thành tích xuất sắc trong công tác CCHC và xếp hạng nhì trong khối các cơ quan trung ương trên địa bàn thành phố.

Ông Phan Quảng Thống - Giám đốc KBNN Đà Nẵng cho biết, để có được kết quả đó, thời gian qua, KBNN Đà Nẵng đã bám sát chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố.

Đặc biệt, KBNN Đà Nẵng luôn là cầu nối trong tham mưu công tác điều hành ngân sách, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn, tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời các yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năng động của thành phố; góp phần điều hành quỹ NSNN một cách an toàn và hiệu quả.

Trong năm 2023 vừa qua, KBNN Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính (TTHC) thông qua nhiều kênh, đổi mới bằng nhiều hình thức; không ngừng gia tăng tiện ích trên dịch vụ công trực tuyến, triển khai thanh toán tự động dịch vụ điện, nước, viễn thông thông qua ủy quyền của các đơn vị sử dụng ngân sách; đẩy mạnh liên thông các ứng dụng; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; tiếp tục mở rộng phối hợp thu với các ngân hàng thương mại; tăng cường công tác giám sát giải quyết TTHC tại các đơn vị thuộc và trực thuộc…

Với những nỗ lực đó, KBNN Đà Nẵng đã được UBND TP. Đà Nẵng ghi nhận và đánh giá cao. Đồng thời, qua kết quả khảo sát thông qua phần mềm đánh giá trực tuyến của UBND thành phố, KBNN Đà Nẵng nhận được 1.125 lượt đánh giá, với tỷ lệ đánh giá hài lòng là 99,9%. Tại đợt khảo sát trực tuyến tại ứng dụng dịch vụ công của KBNN, KBNN Đà Nẵng nhận được 1.561 lượt đơn vị tham gia khảo sát đánh giá (2 đợt), tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 96%, xếp thứ 15/64 tỉnh, thành phố trong toàn hệ thống KBNN…

Với mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành Kho bạc “3 không”, là nền móng để hình thành Kho bạc số vào năm 2030, Giám đốc KBNN Đà Nẵng cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác CCHC, giúp tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao./.