Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đắk Nông, có được kết quả này là do đơn vị đã nỗ lực đổi mới, hiện đại hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước cũng như thực hiện thanh toán trên dịch vụ công trực tuyến, thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thời gian qua.

Kho bạc Nhà nước Đắk Nông ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ
Công chức Kho bạc Nhà nước Đắk Nông ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Ảnh: CTV

Đến nay, 100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh đã đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến với KBNN Đắk Nông (trừ khối an ninh, quốc phòng). Trên 37.000 giao dịch đã được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, đạt hơn 98% tổng số giao dịch phát sinh. Tất cả hồ sơ đều được tiếp nhận và giài quyết đúng hẹn, không có hồ sơ nào bị giải quyết quá hạn.

Thực hiện Đề án thanh toán không tiền mặt trong toàn hệ thống, KBNN Đắk Nông đã thực hiện ký kết phối hợp thu chi ngân sách với 6 chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cùng 27 tài khoản chuyên thu và thanh toán. Theo đó hiện nay, 100% các khoản thu ngân sách được thực hiện qua ngân hàng.

Ngoài ra, KBNN Đắk Nông còn ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong xây dựng, triển khai dịch vụ kho bạc số, tối ưu hóa quy trình quản lý, quản trị và cung cấp dịch vụ.

KBNN Đắk Nông đang tiếp tục hiện đại hóa trên tất cả các mặt nghiệp vụ, tiến tới hình thành kho bạc số. Đặc biệt, KBNN Đắk Nông đang nỗ lực thực hiện các cải cách để đến năm 2025 trở thành “Kho bạc 3 không” (không khách hàng, không chứng từ giấy và không tiền mặt). Để đạt mục tiêu này, KBNN Đắk Nông đã quán triệt tới từng cán bộ công chức từ KBNN tỉnh tới các KBNN huyện luôn nghiên cứu và trau dồi nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới trong giai đoạn chuyển đổi số.

100% đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến với KBNN Đắk Nông (trừ khối an ninh, quốc phòng). Trên 37.000 giao dịch đã được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, đạt hơn 98% tổng số giao dịch phát sinh. Tất cả hồ sơ đều được tiếp nhận và giài quyết đúng hẹn, không có hồ sơ nào bị giải quyết quá hạn.