Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Kho bạc Nhà nước đã công bố các quyết định của Tổng Giám đốc KBNN về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo.

Cụ thể, Quyết định số 2868/QĐ-KBNN điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hải Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kho quỹ KBNN.

Kho bạc Nhà nước điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo
Phó Tổng Giám đốc KBNN Nguyễn Quang Vình chủ trì Hội nghị điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo. Ảnh: Viết Tuân

Quyết định số 2869/QĐ-KBNN điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra KBNN.

Quyết định số 2875/QĐ-KBNN điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Bá Trì, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó Giám đốc Sở Giao dịch KBNN.

Ngày 3/6/2024, KBNN đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm đối với các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kho quỹ; Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra- Kiểm tra và Phó Giám đốc Sở Giao dịch KBNN.

Thay mặt ban lãnh đạo KBNN, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Vinh đã trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ cương vị công tác mới.

Phó Tổng Giám đốc cũng nhấn mạnh nhiệm vụ và trách nhiệm cá nhân của các đồng chí được điều động và bổ nhiệm là hết sức nặng nề, đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống KBNN bước vào giai đoạn phát triển mới và đứng trước những nhiệm vụ, thách thức rất lớn như: Về cải cách thể chế, chính sách nghiệp vụ; sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 18; hiện đại hóa hệ thống Kho bạc theo hướng xây dựng Kho bạc số với mục tiêu 3 không: không tiền mặt, không chứng từ giấy và không khách hàng giao dịch tại trụ sở.

Kho bạc Nhà nước điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo
Ông Nguyễn Quang Vinh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho 3 lãnh đạo cấp vụ, cục. Ảnh: Viết Tuân

Dó đó, lãnh đạo KBNN đã đề nghị các công chức giữ chức vụ lãnh đạo được bổ nhiệm, luân chuyển nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc ở cương vị mới; nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy kiến thức, kinh nghiệm và thế mạnh của bản thân, chủ động phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo các vụ, cục, các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, KBNN các tỉnh, thành phố.

Đặc biệt, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu 3 công chức giữ chức vụ lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm đợt này tiếp tục phát huy năng lực, sở trường để cùng với ban lãnh đạo vụ, cục giữ gìn và vun đắp truyền thống đoàn kết; tạo sự chung sức, đồng lòng trong đội ngũ công chức của vụ, cục nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các công chức được điều động, bổ nhiệm, ông Nguyễn Bá Trì - Tân Phó Giám đốc Sở Giao dịch KBNN đã phát biểu cảm ơn sự tín nhiệm của ban lãnh đạo KBNN, đồng thời cũng xin hứa với ban lãnh đạo KBNN trong thời gian tới sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.