Báo cáo từ UBND tỉnh Hà Giang cho biết, hết năm 2023, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh ước đạt 2.295 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch trung ương giao; chi ngân sách địa phương đạt 23.168 tỷ đồng, bằng 96,4% kế hoạch; hoạt động xuất nhập khẩu chuyển biến tích cực, kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 293 triệu USD, tăng 3,5 lần so với năm 2022; tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 5 - 5,5% so với năm 2022; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 36,8 triệu đồng/năm…

Kho bạc Nhà nước Hà Giang: Không để chậm trễ, ách tắc nguồn vốn ngân sách
Kho bạc Nhà nước Hà Giang luôn chi đúng, chi đủ, chi kịp thời các khoản chi ngân sách. Ảnh: CTV

Đánh giá từ UBND tỉnh Hà Giang, kết quả này là sự nỗ lực của các cơ quan trong khối tài chính, đặc biệt là Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Giang khi đã thực hiện thu kịp thời các khoản thu vào NSNN và kiểm soát tốt các khoản chi ngân sách.

Hết năm 2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang ước đạt 2.295 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch trung ương giao; chi ngân sách địa phương đạt 23.168 tỷ đồng, bằng 96,4% kế hoạch.

Theo đó, trong năm 2023, KBNN Hà Giang đã tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác phối hợp thu NSNN với cơ quan tài chính, cơ quan Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để chậm trễ, ách tắc ảnh hưởng đến nhiệm vụ thu NSNN.

Đặc biệt, đơn vị đã mở rộng, đa dạng hình thức và địa điểm thu nộp NSNN, thủ tục thu NSNN đơn giản với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, giảm thiểu thời gian nộp tiền cho người nộp thuế (giảm từ 30 phút xuống còn 5 phút/giao dịch), góp phần tập trung nhanh, đầy đủ nguồn thu cho NSNN. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách nhằm cung cấp thông tin số liệu thu NSNN thường xuyên phục vụ công tác dự báo và điều hành thu NSNN của cấp ủy chính quyền địa phương.

Với vai trò “tay hòm chìa khoá” cho nền tài chính địa phương, KBNN Hà Giang đã kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng chế độ quy định; các kho chi phải có trong dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản nhà nước giao cho quản lý.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, KBNN Hà Giang tiếp tục bám sát Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để chỉ đạo điều hành và phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo các giao dịch thông suốt, liên tục, không bị ách tắc và thanh toán ngay cho các công trình, dự án khi có đủ điều kiện giải ngân theo quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ gây khó khăn phiền hà làm chậm tiến độ, thời gian trong công tác giải ngân vốn đầu tư công…

Ngoài ra, KBNN Hà Giang đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) trên chương trình dịch vụ công trực tuyến; chương trình quản lý và kiểm soát chi đầu tư qua KBNN (ĐTKB-GD); tuyên truyền, vận động để 100% ĐVSDNS cài đặt và sử dụng ứng dụng cảnh báo rủi ro; tập trung triển khai diện rộng chương trình thanh toán tự động các khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông theo văn bản ủy quyền của ĐVSDNS… đảm bảo các giao dịch qua KBNN trở nên minh bạch, nhanh chóng, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Bước sang năm 2024, KBNN Hà Giang sẽ tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm hệ thống giao dịch thông suốt để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần hoàn thành kế hoạch tài chính, ngân sách của tỉnh./.