Báo cáo về hoạt động của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Tĩnh trong năm 2023, ông Võ Văn Tỵ - Giám đốc KBNN Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm này, đơn vị đã đạt các kết quả tương đối toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ quyết toán cuối năm, đảm bảo giao dịch thông suốt
Công chức KBNN Hà Tĩnh thực hiện kiểm soát các giao dịch chi NSNN trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: KBNN hà Tĩnh

Cụ thể, tính đến 28/12/2023, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn đạt 17.599 tỷ đồng (đạt 92,78% kế hoạch), trong đó thu nội địa 9.021 tỷ đồng (đạt 112,8 % kế hoạch tỉnh giao), thu xuất nhập khẩu đạt 8.578 tỷ đồng (đạt 78,21% kế hoạch tỉnh giao). Trong công tác thu, đến nay, KBNN Hà Tĩnh đã ký kết phối hợp thu với tất cả các ngân hàng lớn trên địa bàn, nên người dân và doanh nghiệp dễ dàng để nộp tiền vào NSNN ở mọi lúc, mọi nơi.

KBNN Hà Tĩnh đã chủ động báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình giải ngân vốn đầu tư công và tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp, đôn đốc quyết liệt, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, tỷ lệ giải ngân của Hà Tĩnh cao hơn bình quân chung cả nước và đứng trong tốp 13 tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao nhất tính đến ngày 30/11.

Về chi ngân sách, đến ngày 28/12/2023, số kiểm soát chi thường xuyên toàn tỉnh là 11.982 tỷ, đạt 94,22% dự toán.

Thông tin kỹ hơn về tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, ông Tỵ cho biết, KBNN Hà Tĩnh đã chủ động báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình giải ngân vốn đầu tư công và tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp, đôn đốc quyết liệt, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. “Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân của Hà Tĩnh cao hơn bình quân chung cả nước và đứng trong top 13 tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao nhất, tính đến ngày 30/11. Đến 28/12/2023, đã giải ngân 9.441 tỷ kế hoạch, đạt 110 % kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 79% kế hoạch vốn bao gồm cả HĐND tỉnh giao thêm” - Giám đốc KBNN Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Cũng tính đến ngày 28/12/2023, toàn tỉnh còn hơn 3.134 tỷ đồng dư tạm ứng. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của ban lãnh đạo, sự tham mưu kịp thời với UBND tỉnh, trong năm 2023, KBNN Hà Tĩnh đã thu hồi được 72,207 tỷ đồng các khoản khó thu hồi...

Động viên công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm tại KBNN Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức KBNN tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu KBNN Hà Tĩnh tiếp tục chủ động trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo hệ thống thông suốt để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thanh quyết toán cuối năm; chủ động xây dựng kế hoạch để kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp để chỉ đạo điều hành thu, chi ngân sách, góp phần cùng tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024./.