Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, mặc dù lãi suất giao dịch trái phiếu chính phủ (TPCP) có thời điểm tăng nhẹ vào cuối tháng 2 và nửa đầu tháng 3/2023, song xu hướng chung toàn quý là giảm (đến ngày 23/3/2023, lãi suất giao dịch TPCP thấp hơn từ 0,7 - 1,3%/năm tùy từng loại kỳ hạn so với đầu năm); trên thị trường sơ cấp, lãi suất dự thầu cơ bản giảm và nhu cầu mua TPCP ở mức cao.

Kho bạc Nhà nước phát hành 93.957 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý I
KBNN huy động được 93.957 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý I/2023. Ảnh minh họa

Bám sát tình hình thị trường, KBNN đã tranh thủ những thời điểm thị trường thuận lợi (mặt bằng lãi suất TPCP giảm và nhu cầu mua TPCP cao) để tổ chức phát hành TPCP với khối lượng phù hợp nhu cầu chi ngân sách trung ương (NSTW) cao trong những tháng đầu năm 2023 và nhu cầu vốn vay lớn của NSTW năm 2023 theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2023.

Theo đó, tổng khối lượng TPCP phát hành trong quý I/2023 (tính đến ngày 23/3/2023) là 93.957 tỷ đồng, tương đương 87% kế hoạch quý I/2023 (108.000 tỷ đồng) và 23,5% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng). Toàn bộ TPCP được phát hành theo phương thức đấu thầu, kỳ hạn từ 5 - 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 và 15 năm (chiếm 93% tổng khối lượng phát hành).

Cũng theo KBNN, kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm là 12,53 năm, phù hợp với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội; thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP là 9,2 năm; lãi suất phát hành TPCP bình quân là 4,26%/năm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN, thời gian tới, KBNN tiếp tục bám sát tình hình thị trường, tiến độ thu, chi NSTW, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và kế hoạch trả nợ gốc của NSTW, chủ động điều hành khối lượng phát hành TPCP phù hợp với nhu cầu chi, không huy động thừa.

Đồng thời, KBNN tiếp tục điều hành lãi suất phát hành TPCP phù hợp với tình hình thị trường và điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Phát hành linh hoạt các kỳ hạn TPCP để hài hòa nghĩa vụ trả nợ giữa các năm, đồng thời, đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu danh mục, giảm rủi ro đảo nợ của NSTW; tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên, kết hợp linh hoạt phát hành kỳ hạn ngắn dưới 5 năm để đáp ứng nhu cầu huy động vốn và phát triển thị trường TPCP.

Đặc biệt, KBNN sẽ tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có (nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, nguồn ngân quỹ nhà nước…), gắn kết quản lý ngân quỹ nhà nước với quản lý ngân sách nhà nước và quản lý nợ, đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, nâng cao hiệu quả vay nợ.

Tổng khối lượng TPCP phát hành trong quý I/2023 (tính đến ngày 23/3/2023) là 93.957 tỷ đồng, tương đương 87% kế hoạch quý I/2023 (108.000 tỷ đồng) và 23,5% kế hoạch năm 2023 (400.000 tỷ đồng). Toàn bộ TPCP được phát hành theo phương thức đấu thầu, kỳ hạn từ 5 - 30 năm, trong đó chủ yếu là kỳ hạn 10 và 15 năm (chiếm 93% tổng khối lượng phát hành).