Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam cho biết, hàng năm, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra chuyên đề về kiểm soát, thanh toán các chính sách an sinh xã hội, người có công cách mạng. Đồng thời, đơn vị đã tham mưu cấp thẩm quyền quyết định thanh tra chuyên ngành các đơn vị SDNS thực hiện chi trả chế độ này như phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND cấp xã.

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam: Thu hồi và xử phạt nhiều khoản chi không đúng chế độ
Kho bạc Nhà nước Quảng Nam thu hồi nộp ngân sách hơn 11 triệu đồng do chi chính sách xã hội không đúng chế độ. Ảnh minh họa: CTV

Sau 2 năm tập trung kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chuyên đề chi chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, KBNN Quảng Nam đã thực hiện kiểm tra nội bộ tại 17 KBNN cấp huyện, với hơn 34 cuộc kiểm tra, trong đó, chú trọng tổ chức kiểm tra chuyên đề về chi chính sách xã hội theo đơn vị dự toán có chức năng chi trả các chế độ chính sách, bảo trợ xã hội; thực hiện 4 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, UBND cấp xã.

Qua thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, KBNN Quảng Nam đã thu hồi nộp trả NSNN trên 11,5 triệu đồng do chi không đúng chế độ; xử phạt 1 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN với số tiền 1,5 triệu đồng.

Qua thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ, KBNN Quảng Nam đã thu hồi nộp trả NSNN trên 11,5 triệu đồng do chi không đúng chế độ; xử phạt 1 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN với số tiền 1,5 triệu đồng. Đồng thời, KBNN Quảng Nam đã phát hiện chấn chỉnh kịp thời nhiều trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp, chưa thực hiện kiểm soát đơn giá, định mức từng nội dung, đối tượng chi…

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam: Thu hồi và xử phạt nhiều khoản chi không đúng chế độ
Công chức KBNN thwucj hiện kiểm soát các hồ sơ thanh toán vốn ngân sách. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo KBNN Quảng Nam, hiện việc chi trả chính sách an sinh xã hội, người có công với cách mạng còn gặp nhiều vướng mắc.

Đơn cử như việc kế toán đơn vị SDNS chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong việc kê khai số lượng, định mức trên bảng kê (Mẫu 07) thanh toán qua kho bạc. Theo đó, qua kiểm tra, đối chiếu cụ thể một số trường hợp giữa Bảng kê chứng từ thanh toán đã lưu tại Kho bạc và chứng từ lưu tại đơn vị SDNS chưa khớp đúng về số lượng, đơn giá thực tế. Có trường hợp chuyển tiền dựa vào thông báo của bảo hiểm xã hội, chưa theo dõi tình hình biến động tăng giảm từng đối tượng bảo trợ để làm cơ sở trích nộp bảo hiểm y tế.

Để công tác chi trả an sinh xã hội đến được kịp thời với các đối tượng thụ hưởng, KBNN Quảng Nam đề xuất tại từng đơn vị SDNS cần nâng cấp chương trình quản lý, kết nối liên thông dữ liệu giữa UBND cấp xã và phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; theo dõi chặc chẽ các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công cách mạng, trường hợp có sự thay đổi đối tượng tăng, giảm... để phối hợp quản lý chi trả kịp thời, đúng chế độ.

Hơn nữa, hiện nay, phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện đã được trang bị phần mềm để quản lý các đối tượng được hưởng trợ cấp. Tuy nhiên quá trình theo dõi, quản lý vẫn chưa được chặt chẽ, chưa khoa học, chưa phục vụ công tác thanh quyết toán với cơ quan quản lý và chưa kết nối số liệu giữa UBND cấp xã với phòng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện.

Chính vì vậy, nhiều trường hợp người hưởng chế độ bảo trợ đã qua đời hoặc thay đổi mức hưởng bảo trợ theo quy định sẽ không được hưởng mức trợ cấp bảo trợ kể từ ngày báo tử hoặc quá tuổi… nhưng tại Phòng Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện vẫn kê chi trả, do thông tin từ UBND nơi quản lý đối tượng chưa báo lên cơ quan quản lý chi trả vì chưa có chương trình quản lý liên thông kịp thời.

Do đó, để công tác chi trả an sinh xã hội đến được kịp thời với các đối tượng thụ hưởng, KBNN Quảng Nam đề xuất tại từng đơn vị SDNS cần nâng cấp chương trình quản lý, kết nối liên thông dữ liệu giữa UBND cấp xã và phòng lao động - thương binh và xã hội huyện; theo dõi chặc chẽ các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công cách mạng, trường hợp có sự thay đổi đối tượng tăng, giảm... để phối hợp quản lý chi trả kịp thời, đúng chế độ. Đồng thời, KBNN Quảng Nam tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai xót.