Xếp loại xuất sắc về mức độ hài lòng của khách hàng

Tại kỳ đánh giá 6 tháng đầu năm về kết quả hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) do KBNN tổ chức, tỷ lệ hài lòng của KBNN Thái Bình đạt 93,64%, xếp loại xuất sắc trong toàn hệ thống.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc phụ trách KBNN Thái Bình cho biết, có được kết quả này là do đơn vị luôn đặt khách hàng là trọng tâm để phục vụ.

Kho bạc Nhà nước Thái Bình cải cách nhiều thủ tục hành chính để phục vụ khách hàng
Công chức KBNN thực hiện rà soát số liệu chi NSNN trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Theo đó, để tạo thuận lợi trong việc thu, nộp ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ với 10 ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, VPBank, LienVietPostBank, MB, SHB, MSB, AC) để tăng cường phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt.

“Sự phối hợp này không những góp phần tập trung nhanh nguồn thu, thanh toán chi trả kịp thời cho NSNN, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ nhà nước và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với kho bạc, mà còn tạo rất nhiều thuận lợi cho người nộp thuế. Người nộp thuế có thể đăng nhập và thanh toán nộp thuế trên các ứng dụng thanh toán điện tử của ngân hàng. Do đó, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí đi lại cho người nộp thuế” – ông Kiên nhấn mạnh.

KBNN Thái Bình đã thực hiện nghiêm túc các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc, đảm bảo xử lý hồ sơ đúng hạn theo quy định; không để tồn đọng hồ sơ mà không có lý do nên đã nhận được sự đánh giá cao của khách hàng.

Cũng theo ông Kiên, số điểm thu NSNN tại Thái Bình đã tăng lên qua từng năm tại từng hệ thống NHTM – nơi KBNN Thái Bình mở tài khoản chuyên thu. Đến thời điểm hiện nay, số lượng tài khoản chuyên thu, tài khoản thanh toán của các đơn vị KBNN trên địa bàn tỉnh đã là 51 tài khoản, được phân bố theo địa bàn hành chính nên người nộp thuế rất dễ dàng chọn địa điểm để nộp.

Bên cạnh đó, thu NSNN, thu vi phạm hành chính qua NHTM ngày càng tăng và chiếm tỷ trọng lớn. Theo thông tin từ KBNN Thái Bình, các giao dịch thu NSNN (bao gồm cả thu vi phạt hành chính đã được thực hiện 100% tại các NHTM qua nhiều kênh tiện ích của từng hệ thống NHTM).

Trong công tác chi NSNN, KBNN Thái Bình đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giao dịch trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Đặc biệt, KBNN Thái Bình đã thường xuyên quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN và UBND tỉnh đến từng công chức kiểm soát chi, đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành; song song với việc ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, văn bản mới của các cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, KBNN Thái Bình đã thực hiện nghiêm túc các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực kho bạc, đảm bảo xử lý hồ sơ đúng hạn theo quy định; không để tồn đọng hồ sơ mà không có lý do.

Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Kho bạc Nhà nước Thái Bình cải cách nhiều thủ tục hành chính để phục vụ khách hàng
KBNN thực hiện phối hợp thu NSNN với 10 NHTM trên địa bàn đã tạo rất nhiều thuận lợi cho đối tượng nộp thuế. Ảnh: H.T

Phó Giám đốc phụ trách KBNN Thái Bình – ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh, kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN trong 6 tháng đầu năm đã trở thành công cụ giúp đơn vị đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính, giúp ban lãnh đạo kịp thời chấn chỉnh, nâng cao ý thức chất lượng phục vụ của công chức kho bạc trong toàn tỉnh.

Vì vậy, để duy trì và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng hơn nữa trong thời gian tới, ông Kiên cho biết, KBNN Thái Bình sẽ tiếp tục lấy kết quả đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị làm thước đo hiệu quả hoàn thành công việc của cán bộ trong bình xét thi đua và đánh giá, phân loại công chức đối với các tập thể và cá nhân. Đồng thời, KBNN Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ các đơn vị, tổ chức, cá nhân, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được ngành và địa phương giao.

KBNN Thái Bình tiếp tục xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để thường xuyên kiểm tra hoặc kiểm tra đột xuất hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương đối với các phòng nghiệp vụ tại KBNN tỉnh và các KBNN huyện.

Ngoài ra, để thực hiện tốt Chỉ thị số 5129/CT - KBNN ngày 11/9/2023 của Tổng giám đốc KBNN về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong toàn hệ thống, KBNN Thái Bình sẽ tiếp tục quán triệt, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy sự hài lòng của khách hàng là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của KBNN. Trường hợp cá nhân, công chức có vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định.

Đồng thời, KBNN Thái Bình sẽ tiếp tục rà soát các công chức trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo đáp ứng đầy đủ năng lực xử lý hồ sơ, thái độ phục vụ và đạo đức công vụ; xử lý nghiêm theo quy định các công chức, đơn vị có biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó khăn cho đơn vị giao dịch và có thái độ hành vi không đúng chuẩn mực đạo đức công vụ. Đơn vị tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu từng đơn vị siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành các cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ tại từng đơn vị, công chức.

Ngoài ra, ông Kiên cho biết thêm, KBNN Thái Bình sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức về đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ khách hàng và kỹ năng giao tiếp. “Nếu có trường hợp bị khách hàng đánh giá không tốt, KBNN Thái Bình sẽ ngay lập tức điều chuyển cán bộ đó thực hiện nhiệm vụ khác hoặc chuyển sang 1 đơn vị khác. Việc này sẽ giúp cải thiện chất lượng phục vụ của công chức cũng như phục vụ tốt hơn cho các khách hàng giao dịch với Kho bạc” - Phó Giám đốc KBNN Thái Bình chia sẻ.