Kho bạc Nhà nước tổ chức chương trình về nguồn nhân kỷ niệm ngày tái thành lập hệ thống
Tổng giám đốc KBNN dẫn đầu đoàn cán bộ, công chức KBNN dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: H.T

Nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đặt tại đồn điền Chi Nê gắn với công lao to lớn của nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện. Năm 1946, bằng việc mua lại nhà in Tô-panh của Pháp và hiến một phần đồn điền Chi Nê, gia đình nhà tư sản yêu nước này đã xây dựng những cơ sở đầu tiên cho nền tài chính quốc gia. Trên mặt trận kinh tế, đồng tiền đã trở thành một lợi thế đấu tranh tiền tệ, dần loại bỏ đồng tiền Đông Dương của thực dân Pháp ra khỏi nước ta. Với vị trí chiến lược, đồn điền Chi Nê đã hai lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm vào năm 1947.

Kho bạc Nhà nước tổ chức chương trình về nguồn nhân kỷ niệm ngày tái thành lập hệ thống
Đoàn cán bộ, công chức KBNN thăm quan máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh: H.T

Hoạt động về nguồn của các cán bộ, công chức kho bạc nhà nước (KBNN) nhằm ôn lại lịch sử, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và khơi dậy lòng tự hào, yêu ngành, yêu nghề của cán bộ, công chức hệ thống KBNN, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Tại khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê, đoàn đại biểu công chức, viên chức KBNN do Tổng giám đốc Trần Quân làm trưởng đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và tưởng nhớ tới công lao đóng góp của các bậc tiền bối.

Khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê không chỉ là chứng tích về 1 con người, 1 gia đình mà còn là chứng tích về 1 thời kỳ cách mạng hào hùng của cả dân tộc.

Kho bạc Nhà nước tổ chức chương trình về nguồn nhân kỷ niệm ngày tái thành lập hệ thống
Cán bộ, công chức KBNN thăm quan khu trưng bày cách sắp xếp tiền để chuẩn bị đưa đi lưu thông tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê. Ảnh: H.T

Trong thời khắc trang trọng của buổi lễ, các cán bộ, công chức KBNN đã tri ân, tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà tư sản yêu nước Đỗ Đình Thiện, xin nguyện đoàn kết mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bậc tiền bối đã có công hiến tặng và xây dựng nhà máy in tiền cho chính quyền cách mạng giai đoạn 1946-1947.

Cùng với hoạt động về nguồn, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, hàng năm, KBNN cùng các địa phương trên toàn quốc đã tổ chức Tết trồng cây tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chuyến đi này, lãnh đạo KBNN cùng Đoàn thanh niên KBNN đã thực hiện trồng cây lưu niệm tại khuôn viên khu tưởng niệm. Việc làm này có tác dụng tích cực, sức lan tỏa rộng lớn, góp phần giữ gìn, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền.

Kho bạc Nhà nước tổ chức chương trình về nguồn nhân kỷ niệm ngày tái thành lập hệ thống
Thay mặt tập thể cán bộ, công chức toàn hệ thống KBNN, Tổng giám đốc Trần Quân viết lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê. Ảnh: H.T

Kể từ khi tái thành lập hệ thống KBNN từ ngày 1/4/1990 đến nay, trong 32 năm qua, hệ thống KBNN đã không ngừng được gây dựng, củng cố và hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; từng bước nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức; đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, duy trì kỷ cương, kỷ luật của hệ thống.

Đặc biệt, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, công chức KBNN qua các thời kỳ luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Kho bạc Nhà nước tổ chức chương trình về nguồn nhân kỷ niệm ngày tái thành lập hệ thống
Tập thể lãnh đạo các vụ, cục và Đoàn thanh niên KBNN chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê. Ảnh: H.T

Qua chương trình về nguồn, có thể thấy toàn thể cán bộ công chức, viên chức KBNN đều một lòng giữ vững nét son truyền thống đoàn kết và quyết tâm giữ vững kỷ cương, kỷ luật; xây dựng hệ thống KBNNc phát triển toàn diện và vững chắc; phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam (1946-1947) được Chính phủ, Bộ Tài chính và Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn đặt tại Đồn điền Chi Nê nay thuộc địa bàn xã Phú Nghĩa. Khu di tích này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia, theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BVHTTDL ngày 27/8/2007. Tháng 5/2019, công trình Nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân nhân Nhà máy in tiên tại Đồn điền Chi Nê, huyện Lạc Thủy chính thức được khánh thành thực sự là niềm vinh dự, tự hào cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh và của ngành Tài chính cả nước, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình nhà tư sản Đỗ Đình Thiện và những người có công với cách mạng trong thời kỳ đầu đặt nền móng xây dựng ngành Tài chính quốc gia.

Chính tại nơi đây, tờ bạc 100 đồng Việt Nam, còn được gọi là tờ bạc "con trâu xanh” ra đời, mang theo sứ mệnh lịch sử vô cùng quan trọng, góp phần đấu tranh tiền tệ với địch để bảo vệ nền độc lập dân tộc và trở thành vũ khí đấu tranh trên mặt trận kinh tế - tài chính - tiền tệ.