KBNN TP. HCM

Khách hàng đang giao dịch tại KBNN TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: HT

Trong 6 tháng đầu năm, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại trên địa bàn tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường ứng dụng thu, nộp thuế điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Tổ chức thực hiện, kiểm soát chi NSNN đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm tập trung, trang bị máy móc thiết bị, các khoản chi tiền lương và chi cho con người; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành trên địa bàn, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, thanh toán các khoản tạm ứng.

Nhờ tích cực triển khai các giải pháp trên, thu NSNN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2018 là 180.606 tỷ đồng, đạt 47,93% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ; chi thường xuyên NSNN trên địa bàn là 21.988 tỷ đồng, đạt 43,3% dự toán; chi đầu tư xây dựng cơ bản là 9.508 tỷ đồng, đạt 24,5% trên tổng kế hoạch vốn được giao, giảm 9,86% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016 - 2020, KBNN TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ứng dụng thẻ tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu công, thực hiện thu thuế qua máy chấp nhận thẻ POS với Ngân hàng Công thương Việt Nam; mở thêm tài khoản chuyên thu NSNN với 11 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, tổng thu, chi tiền mặt 6 tháng đầu năm qua hệ thống KBNN TP. Hồ Chí Minh là 9.437 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ, trong đó: tổng thu tiền mặt là 4.535 tỷ đồng, giảm 59% so cùng kỳ; tổng chi tiền mặt là 4.902 tỷ đồng, giảm 55% so cùng kỳ.

Ông Vũ Hoài Nam cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, trong 6 tháng cuối năm, KBNN TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Cụ thể, KBNN TP. Hồ Chí Minh tổ chức quản lý quỹ NSNN chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của pháp luật; thực hiện nhiệm vụ quản lý ngân quỹ nhà nước an toàn, chính xác; thực hiện công tác kế toán nhà nước đúng quy định, cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình thu, chi NSNN đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đồng thời, vận hành hệ thống công nghệ ổn định, triển khai tốt các ứng dụng hiện đại của ngành; đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; đảm bảo an toàn kho quỹ, an toàn trụ sở cơ quan. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện công tác quản lý tài sản, tài chính tiết kiệm, hiệu quả; tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo kế hoạch của ngành, địa phương; thực hiện nghiêm chỉ đạo của KBNN về chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 và kế hoạch phát triển giai đoạn 2017 - 2020 của hệ thống KBNN…/.

Vân Hà