cao

Ảnh: TL.

Cụ thể, ngay sau khi có Nghị quyết số 1213/NQ-UBTVQH14 ngày 4/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chủ động chỉ đạo các cơ quan tham mưu của bộ, các ban quản lý dự án (QLDA) lập kế hoạch chi tiết, huy động đội ngũ cán bộ chủ chốt, có kinh nghiệm tập trung thời gian tiến hành rà soát, chuẩn bị điều chỉnh các hồ sơ, thủ tục liên quan.

Để đảm bảo tiến độ triển khai theo nghị quyết, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban QLDA 2 (đại diện chủ đầu tư tại dự án quốc lộ 45 - Nghi Sơn) và Ban QLDA 6 (đại diện chủ đầu tư tại dự án Nghi Sơn - Diễn Châu) khẩn trương, hoàn thành trình Bộ GTVT phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán điều chỉnh ngay trong tháng 3/2021 để làm cơ sở tổ chức công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, đảm bảo khởi công gói thầu xây lắp đầu tiên trong tháng 6/2021.

Nhấn mạnh vai trò của các nhà thầu trong việc đảm bảo chất lượng của công trình, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các ban QLDA phải tổ chức công tác đấu thầu đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng và hiệu quả kinh tế, thực hiện nghiêm theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, lựa chọn các nhà thầu thực sự đáp ứng được năng lực, có kinh nghiệm.

Đồng thời, Bộ GTVT yêu cầu các ban QLDA phải thành lập và ban hành quy chế làm việc Tổ chuyên gia đấu thầu đáp ứng về số lượng nhân sự, trình độ, chuyên môn, bảo mật thông tin; áp dụng các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, giám sát chặt chẽ công tác quản lý hồ sơ. Giám đốc ban QLDA phải là người trực tiếp chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ về tiến độ, chất lượng của dự án; các cơ quan đơn vị liên quan cũng cần tăng cường nhân lực, chủ động giám sát, phối hợp và hỗ trợ các ban QLDA để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Nguyễn Duy Lâm - Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT), với kinh nghiệm thực tiễn quá trình triển khai thực hiện 3 dự án chuyển đổi đầu tư công vừa qua, (Mai Sơn - quốc lộ 45; Vĩnh Hảo - PhanThiết và Phan Thiết - Dầu Giây), các đơn vị đã chủ động trong vấn đề tham mưu và tổ chức thực hiện, qua đó sẽ rút ngắn được thời gian chuẩn bị và đảm bảo sự chặt chẽ, khách quan về hồ sơ, thủ tục.

Do đó, ông Lâm khẳng định, ngay sau khi có nghị quyết của Chính phủ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông sẽ tiến hành thẩm định và tham mưu cho lãnh đạo Bộ sớm phê duyệt điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kỹ thuật, dự toán, hồ sơ mời thầu thuộc các dự án đảm bảo tuân thủ trình tự và quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, pháp luật về đấu thầu; đảm bảo đến tháng 6 khởi công gói thầu đầu tiên của các dự án./.

Văn Nam-Trí Dũng