34 DN bị thiệt hại đã được hỗ trợ khôi phục chứng từ hải quan

Ảnh minh họa (nguồn: T.L)

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp bị thiệt hại, Tổng cục Hải quan và Hải quan địa phương đã có nhiều văn bản và các hoạt động hỗ trợ cụ thể. Trong đó, các Cục Hải quan đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, khôi phục chứng từ cho 34 doanh nghiệp (Đồng Nai 14 DN, Bình Dương 20 DN).

Đồng thời thực hiện thông quan hàng hoá cho hàng chục Tờ khai nhập khẩu của doanh nghiệp bị thiệt hại còn có nợ thuế, với số nợ thuế Hải quan là: 100,743 tỷ đồng (Hải quan Bình Dương: 37,552 tỷ đồng, Hải quan Đồng Nai: 63,191 tỷ đồng).

Cụ thể, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ khôi phục hồ sơ, chứng từ cho 20 doanh nghiệp. Trong đó có 6 DN đã được hỗ trợ sao lục hồ sơ Hải quan; 8 DN đã được hỗ trợ khôi phục Danh mục nguyên phụ liệu, danh mục sản phẩm và định mức; 6 DN đã được khôi phục dữ liệu.

Tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, hiện nay đều chưa thực hiện các biện pháp miễn, giảm thuế do các DN chưa có thống kê chi tiết các thiệt hại và chưa nhận được yêu cầu của các doanh nghiệp bị thiệt hại

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản số 1003/HQĐNa-GSQL thông báo đến các doanh nghiệp trên địa bàn về việc triển khai các các biện pháp để các Chi cục Hải quan trực thuộc hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu; thực hiện dịch văn bản hướng dẫn ra tiếng Hoa để hỡ trợ DN.

Tính đến ngày 12/06/2014, các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai đã thực hiện hỗ trợ cho tổng cộng 14 doanh nghiệp bị thiệt hại. Trong đó, hỗ trợ giải quyết thủ tục hải quan ngoài giờ hành chính cho 1 trường hợp; Hỗ trợ giải quyết nợ dấu mộc cho 2 trường hợp; Hỗ trợ cho 1 trường hợp doanh nghiệp bị mất chữ ký số; Hỗ trợ giải quyết cho doanh nghiệp được sao y tờ khai thất bị thất lạc 02 trường hợp; Hỗ trợ khai báo và cung cấp dữ liệu khai báo hải quan, dữ liệu thanh khoản: 07 trường hợp; Hỗ trợ giải quyết cho nợ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, nợ chứng từ thuộc hồ sơ quyết toán nguyên phụ liệu: 02 trường hợp; Giải quyết doanh nghiệp trễ hạn làm thủ tục hải quan do mất hồ sơ, trễ hạn nộp hồ sơ quyết toán nguyên vật liệu cho 03 trường hợp (không lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính).

Còn Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí cán bộ, công chức làm việc 24/7, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp bị thiệt hại khai báo trên hệ thống VNACCS và thông quan hàng hóa nhanh chóng.

Đối với các tờ khai của các doanh nghiệp bị thiệt hại đã quá hạn 15 ngày phải hủy, đã hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai lại để sớm thông quan hàng hóa.

Đồng thời, đã hỗ trợ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đăng ký bổ sung mặt hàng gạch chịu lửa vào danh mục miễn thuế nhập khẩu của hạng mục Xưởng luyện cốc.

Đối với Công ty TNHH Thép đặc biệt Shengly - Hải Phòng đã thông quan được 42 tờ khai nhập khẩu kể từ ngày 14/5/2014 đến ngày 04/6/2014; tháng 4/2014 Công ty chỉ có 29 tờ khai nhập khẩu./.

N.P