Cụ thể phạt 42.500.000 đồng do ông Phong đã có hành vi không báo cáo theo quy định trước khi thực hiện giao dịch mua 9.410 cổ phiếu AGF và bán 4.410 cổ phiếu AGF trong khoảng thời gian từ 10/12/2013 đến ngày 20/12/2013.

Quyết định xử phạt được đưa ra theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.


Hồng Quyên