Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa

Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tăng cường kiểm tra các dự án tại Khu kinh tế để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư.

Theo đó, khu kinh tế đã có 123 dự án trong nước và 30 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký khoảng 4,1 tỷ USD, vốn thực hiện là 1,39 tỷ USD, đạt 33% vốn đăng ký; trong đó, có 89 dự án đã đi vào hoạt động; 63 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong, khu kinh tế đã đóng góp vào ngân sách của tỉnh trên 20.950 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 6.200 lao động. Kết quả thu hút đầu tư này chủ yếu tập trung tại khu vực nam Vân Phong (thị xã Ninh Hòa) còn khu vực bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh) gần như vẫn giữ nguyên trạng, chưa khai mở được tiềm năng.

Dự án này được khởi công xây dựng từ tháng 10/2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn song đến nay tiến độ xây dựng đã đạt 22,9% kế hoạch. Dự án này sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 2.000 lao động; trong đó, lao động tại thị xã Ninh Hòa có trên 340 người; thúc đẩy phát triển các hoạt động công nghiệp, dịch vụ phụ trợ trong khu vực, góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh. Về an ninh năng lượng, dự án sẽ đóng góp khoảng 4% lượng điện năng toàn quốc, góp phần giải quyết vấn đề thiếu hụt điện năng tại miền Nam từ năm 2023, khi dự án đi vào hoạt động.

Để tiếp tục phát triển Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tranh thủ tối đa mọi nguồn lực ưu tiên hỗ trợ từ Trung ương để tập trung xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ từ các cơ quan Trung ương đối với việc xây dựng, ban hành và áp dụng các chính sách phát triển đặc thù cho khu vực vịnh Vân Phong, đưa Vân Phong trở thành khu kinh tế ven biển ưu tiên có tính chiến lược phát triển của quốc gia và khu vực.

Mặt khác UBND tỉnh chủ động liên kết với các địa phương lân cận vẫn còn nhiều tiềm năng, thế mạnh phát triển như Phú Yên, Đắk Lắk để cùng phối hợp xây dựng chiến lược liên kết phát triển vùng.

Theo TTXVN