Các địa phương cần chính sách đặc thù cho đầu tư giết mổ
Các địa phương cần chính sách đặc thù cho đầu tư giết mổ động vật. Ảnh: TL

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y.

Bộ NN&PTNT cho biết, theo báo cáo của các địa phương, hiện công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật còn nhiều khó khăn, tồn tại, bất cập. Trong đó, chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý vận chuyển và kiểm soát giết mổ động vật, chưa ban hành kế hoạch xây dựng mạng lưới giết mổ động vật theo quy định của Luật Thú y bởi đến tháng 5/2023, cả nước mới có 18 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch.

Cả nước hiện có 463 cơ sở giết mổ động vật tập trung và trên 24.000 cơ sở nhỏ lẻ giết mổ động vật. Trong đó, đa phần cơ sở vật chất chưa bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật và bố trí nguồn lực tài chính cho công tác quản lý giết mổ, an toàn thực phẩm còn rất nhiều hạn chế.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phối hợp giữa ngành thú y với các ngành có liên quan tại nhiều địa phương còn chưa tốt, đặc biệt chưa xử lý triệt để cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không phép.

Do vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành quan tâm, chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các cấp thực hiện nghiêm quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực để kiện toàn, tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp, đối với địa phương đã sáp nhập trạm quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện với các đơn vị khác thuộc UBND cấp huyện cần khẩn trương kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y năm 2015.

Đặc biệt, khẩn trương thành lập lại trạm thú y cấp huyện thuộc chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh, thành phố.

Trong vấn đề nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất, Bộ NN&PTNT kiến nghị các địa phương ban hành chính sách đặc thù nhằm kêu gọi, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng dây chuyền giết mổ động vật treo hiện đại.

Bên cạnh đó, cần có những giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cụ thể của từng dự án nhằm nâng dần công suất giết mổ công nghiệp, đảm bảo các nhà máy giết mổ gia súc công nghiệp phải hoạt động đạt 80 - 100% công suất.

Các địa phương bố trí nguồn kinh phí dự phòng để chi trả lương cho cán bộ thú y thực hiện nhiệm vụ kiểm soát giết mổ trong trường hợp nguồn thu phí bị thiếu hụt do thiên tai, dịch bệnh và cần có cơ chế đặc thù cho ngành thú y được hợp đồng lao động để thực hiện công tác kiểm soát giết mổ và chi trả tiền công, tiền lương cho lực lượng này từ nguồn thu phí, lệ phí...

Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Thú y thành lập các đoàn công tác đến các địa phương để phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức triển khai công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y; xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền với lực lượng thú y, y tế, công an, quản lý thị trường… trong công tác quản lý cơ sở giết mổ, thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời khi xử lý các vụ việc liên quan đến quản lý vận chuyển, giết mổ động vật, an toàn thực phẩm đối với thịt gia súc, gia cầm.