kido

Tỷ trọng ngành dầu ăn chiếm 83% và và ngành hàng thực phẩm chiếm 17% trong cơ cấu doanh thu của KIDO. Ảnh T.L

Lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2021 đạt 953 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lãi gộp ngành dầu ăn tăng 24,5% và ngành hàng thực phẩm tăng 16,7%. Lợi nhuận trước thuế đạt 342 tỷ đồng, hoàn thành 42,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 351 tỷ đồng, tăng 163% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về hiệu quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 341 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp giảm 9,7% so với cùng kỳ năm trước (19% so với 22%) do dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp làm hạn chế nguồn cung ứng hàng hóa, dẫn đến giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao. Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 7%, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm trước (5%) và biên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 7%, tăng 97,2% so với cùng kỳ năm trước (4%).

Về hoạt động kinh doanh riêng công ty mẹ, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 đạt 4.451 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận trước thuế tăng từ âm 7,8 tỷ đồng lên dương 237 tỷ đồng.

Đối với các công ty thành viên, doanh thu thuần của Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) đạt 2.987 tỷ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 56,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp đạt 255 tỷ đồng, giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 106 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 45,7% kế hoạch năm.

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOC) ghi nhận lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2021 đạt 40 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần của VOC 6 tháng đạt 743 tỷ đồng, hoàn thành 58% kế hoạch năm, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước do không còn ghi nhận doanh thu hợp nhất từ các công ty con.

Công ty TNHH KIDO Nhà Bè đạt doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2021 là 829 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 31,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 5,8 tỷ đồng./.

Chí Tín