Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp tiếp đoàn chủ tịch Ủy ban chuẩn mục kiểm toán quốc tế. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp chào mừng Đoàn chủ tịch Ủy ban chuẩn mực kiểm toán quốc tế đã có chuyến thăm tới Việt Nam và làm việc với Bộ Tài chính. Thứ trưởng cho biết, kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã có hơn 20 năm hoạt động và đã có những bước phát triển đáng kể, đạt được những kết quả quan trọng và đáng khích lệ.

"Kế toán và kiểm toán được chúng tôi xác định là 1 trong những công cụ đắc lực góp phần làm minh bạch thị trường tài chính, tăng niềm tin của công chúng và thu hút vốn đầu tư", Thứ trưởng khẳng định.

Thứ trưởng cho biết, buổi gặp hôm nay là một cơ hội tốt để được lắng nghe thông tin cập nhật về các hoạt động của Liên đoàn kế toán thế giới, Ủy ban chuẩn mực kiểm toán quốc tế, và Ủy ban chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán kiểm toán quốc tế và trao đổi các vấn đề liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp và sự hợp tác với Bộ Tài chính Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, để đạt được mục tiêu xây dựng và phát triển một hệ thống khuôn khổ pháp lý về kế toán, kiểm toán, đồng thời quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, một trong những giải pháp quan trọng là hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán, trong đó sẽ tiếp tục ban hành các chuẩn mực chưa có và cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam đã ban hành đảm bảo tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

Thứ trưởng đánh giá cao những thành tựu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán đóng góp cho cả cộng đồng của IFAC. Qua đó, Bộ Tài chính rất mong IFAC sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho sự phát triển của ngành kế toán, kiểm toán Việt Nam nói chung và mối quan hệ giữa Ủy ban chuẩn mực kiểm toán quốc tế (IAASB), Ủy ban chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán quốc tế (IESBA) với Bộ Tài chính nói riêng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Jim Sylph khẳng định, đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, ban hành chính sách của Việt Nam xây dựng và ban hành các chuẩn mực chưa có và cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam đã ban hành đảm bảo tuân thủ chuẩn mực quốc tế./.

Liên đoàn kế toán thế giới (IFAC) là tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán được công nhận rộng rãi và có uy tín trên thế giới. Trong những năm vừa qua, IFAC đã tích cực thực hiện các hoạt động thúc đẩy mạnh mẽ việc phổ biến các chuẩn mực quốc tế chất lượng cao tại các quốc gia trên toàn thế giới. Việt Nam cũng đã có Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam (VAA) tham gia là thành viên chính thức của IFAC từ năm 1999 đến nay.

Đức Minh