Theo báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc bộ đã thực hiện 31.092 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 363.154 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 6.653 vụ; kiến nghị xử lý về tài chính 40.424 tỷ đồng.

Kiến nghị xử lý trên 40.424 tỷ đồng qua thanh tra tài chính
Thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước đang thực hiện đọc kết luận thanh tra, kiểm tra tại đơn vị sử dụng ngân sách. Ảnh: CTV

Riêng Thanh tra Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, đã thực hiện 13 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra cơ quan này đã phát hiện và kiến nghị xử lý tài chính số tiền trên 2.908 tỷ đồng. Trong đó: kiến nghị thu hồi nộp ngân sách trên 2.724 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác trên 183,9 tỷ đồng. Đồng thời, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành 36 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Các đơn vị được thanh tra đã thực hiện nộp ngân sách số tiền trên 2.727,8 tỷ đồng (bao gồm trên 1,5 tỷ đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính).

Bộ Tài chính cũng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra, kiểm tra trong sạch, vững mạnh có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sâu và có kỹ năng thanh tra, kiểm tra để đảm bảo lực lượng thanh tra là lực lượng đi đầu trong việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý các sai phạm trong ngành Tài chính.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 đã được phê duyệt; bố trí lực lượng dự phòng nhằm đảm bảo kịp thời thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất phục vụ yêu cầu quản lý điều hành của bộ.

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để và có kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong nội bộ ngành Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan chức năng khác như cơ quan cảnh sát điều tra, Ngân hàng Nhà nước... nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; đặc biệt trong lĩnh vực thuế và các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các chất gây nghiện.

Cùng với đó, Thanh tra Bộ Tài chính cũng đặc biệt chú trọng thực hiện chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hải quan và trong toàn ngành; tăng cường đẩy mạnh phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý rủi ro và các phần mềm phân tích, phân loại đối tượng nộp thuế, kê khai hải quan theo mức độ rủi ro nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mới của đối tượng qua đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để chống các hành vi gian lận; hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra ngành Tài chính./.