Kiều hối chuyển về các nước thu nhập thấp giảm trong năm 2022
Kiều hối chuyển về các nước thu nhập thấp trong năm 2022 tăng khoảng 5% lên 626 tỷ USD (Ảnh: T.L)

Theo báo cáo của WB, kiều hối chuyển về các nước thu nhập thấp trong năm 2022 tăng khoảng 5% lên 626 tỷ USD, thấp hơn mức tăng 10,2% năm 2021.

Mặc dù việc mở cửa trở lại của các nền kinh tế khi tình hình đại dịch COVID-19 chuyển biến tích cực đã giúp tạo ra việc làm, nhưng chi phí gia tăng do nhiều yếu tố đã tác động tiêu cực tới thu nhập thực tế của những người di cư.

Trong năm 2023, mức tăng kiều hối này được dự báo sẽ giảm xuống 2% khi tăng trưởng GDP ở những nước giàu chậm lại do các yếu tố rủi ro như tình hình xung đột ở Ukraine xấu đi, giá dầu thô và tỷ giá hối đoái biến động và suy thoái sâu hơn dự kiến.

Tại Ukraine, kiều hồi chỉ tăng 2%, thấp hơn dự báo trước đó do các nguồn tiền của người Ukraine đã chuyển tới những nước họ di cư. Trong khi đó, Ấn Độ dự kiến nhận hơn 100 tỷ USD kiều hối năm 2022./.