xuất khẩu, 2015

Hoạt động xuất nhập khẩu của cả nước tăng tiến khả quan ngay trong tháng đầu tiên của năm 2015. Ảnh: Hải Anh

Về xuất khẩu, tổng kim ngạch của cả nước trong tháng 1 đạt hơn 13,4 tỷ USD, tăng 14%.

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI tháng đầu năm đã đạt hơn 9,08 tỷ USD, tăng 22,9% và chiếm 67,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước trong tháng 1.

Các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 1 là điện thoại và linh kiện tăng 328 triệu USD; hàng dệt may tăng 258 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 151 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 125 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 97 triệu USD; hàng thủy sản tăng 96 triệu USD…

Về nhập khẩu, tổng kim ngạch đạt gần 13,77 tỷ USD, tăng 39,2%.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt hơn 8,32 tỷ USD, tăng 50,9% và chiếm gần 60,5% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.

Các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng nhiều nhất trong nửa cuối tháng 1 là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 209 triệu USD; điện thoại và linh kiện tăng 153 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 143 triệu USD; xăng dầu các loại tăng 80 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 72 triệu USD…/.

Hải Anh