hq

Biểu đồ 1: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ từ 01/01/2021 đến 15/3/2021 và cùng kỳ năm 2020. Nguồn: TCHQ

Cụ thể, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 3 đạt 13,3 tỷ USD, tăng 30% (tăng 3,07 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng mạnh là hàng dệt may tăng 565 triệu USD (tăng 79,6%); máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 398 triệu USD (tăng 22,6%); máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 392 triệu USD (tăng 32,6%); gỗ & sản phẩm gỗ tăng 281 triệu USD (tăng 69,7%)...

Về nhập khẩu, kim ngạch nửa đầu tháng 3 đạt 13,06 tỷ USD, tăng 14,9% (tăng 1,69 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 2.

Các nhóm hàng có kim ngạch tăng chủ yếu là máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 283 triệu USD (tăng 11,1%); máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng tăng 239 triệu USD (tăng 14,9%); hạt điều tăng 103 triệu USD (tăng 76,4%)...

Với kết quả nêu trên, cơ quan hải quan ghi nhận, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước tính từ 1/1 đến 15/3/2021 đạt 122,21 tỷ USD, tăng 24,2%, tăng 23,80 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 86,91 tỷ USD, tăng 30,1% (tăng tới 20,12 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 35,3 tỷ USD, tăng 11,6% (tăng 3,68 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020./.

Ngọc Linh