Thu truong Bo Tài chinh Nguyen Huu Chi

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hàng dự trữ kịp thời đến nơi cần

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2014, ngành Dự trữ được giao nhiệm vụ nhập kho trên 80.000 tấn thóc, 120.000 tấn gạo và nhiều loại vật tư hàng hóa cứu trợ, cứu nạn, hàng an ninh quốc phòng. Đến nay, về cơ bản mặt hàng gạo đã nhập kho đạt 94% kế hoạch.

Cùng với việc nhập lương thực, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các bộ, ngành được phân công quản lý hàng DTQG đẩy nhanh việc mua sắm vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn thuộc kế hoạch của những năm trước chuyển sang và của cả năm 2014.

Đối với công tác xuất cứu trợ, hỗ trợ, Tổng cục DTNN đã xuất cứu trợ, hỗ trợ 21.677 tấn gạo cho các địa phương, đạt 97% kế hoạch; triển khai xuất cấp gần 4.000 tấn gạo cho Dự án trồng rừng huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa và cho Dự án trồng rừng 4 huyện vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang.

Trong năm học 2013- 2014, các đơn vị dự trữ đã xuất hơn 58.000 tấn gạo hỗ trợ cho học sinh của 46 tỉnh, thành phố, theo Quyết định 36 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị phía Nam cũng xuất cấp 416 tấn gạo hỗ trợ dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam, theo đúng kế hoạch tiếp nhận, phân phối của các địa phương.

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, Tổng cục DTNN phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp các trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn DTQG cho các địa phương và xuất các trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, biên giới hải đảo…

Tiếp tục hỗ trợ ngư dân bám biển

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã ghi nhận, biểu dương ngành DTQG trong thời gian qua đã làm tốt nhiệm vụ và có những bước phát triển về nhiều mặt.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng chỉ rõ: “Những thách thức trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước hiện nay, cùng yêu cầu cứu trợ, viện trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, nhất là quá trình biến đổi khí hậu, những biến động trong khu vực... đặt ra nhiệm vụ nặng nề và cấp bách đối với ngành DTQG”.

Tangcothidua
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng đã trao tặng cờ thi đua và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho các tập thể và cá nhân thuộc Tổng cục DTNN

Từ đó, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục DTNN cần chủ động hơn nữa trong thực hiện các chính sách, mục tiêu của Nhà nước, đồng thời chủ động phối hợp với các địa phương các bộ, ngành liên quan xây dựng và đề xuất với Chính phủ ban hành các chính sách; trong đó, có sử dụng nguồn lực DTQG tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia và coi đây là một trong những nguồn lực tài chính quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã để góp phần vào quá trình phát triển bền vững của đất nước.

Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục DTNN cần phối hợp với các địa phương, bộ, ngành liên quan xây dựng và đề xuất với Chính phủ ban hành các chính sách, trong đó có sử dụng nguồn lực DTQG tham gia vào các chương trình mục tiêu quốc gia và coi đây là một trong những nguồn lực tài chính quan trọng, bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng cục cần chủ động phối hợp với các địa phương, các cơ quan liên quan, bàn việc hỗ trợ vật tư, thiết bị cứu hộ, cứu nạn để ngư dân ra khơi bám biển, đánh bắt xa bờ, tham gia bảo vệ biển đảo; Chuẩn bị đầy đủ hàng hóa để hỗ trợ gạo cho học sinh nghèo ngay từ những tháng đầu của năm học 2014-2015; Rà soát danh mục hàng DTQG cho phù hợp với tình hình mới; triển khai thực hiện tiếp nhận, bảo quản hàng quý hiếm do Tổng cục Hải quan bàn giao...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí, Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng hứa, toàn ngành Dự trữ sẽ quyết tâm hơn nữa, để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014, sẵn sàng đáp ứng các nhiệm vụ chính trị được giao phó./.

Hồng Sâm