Sửa đổi những vấn đề thật sự cấp bách, căn bản Kỳ họp bất thường mở lối bình thường kinh tế Diễn đàn Kinh tế Việt Nam: Phục hồi và phát triển bền vững

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong kỳ họp này Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 62 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (riêng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội sẽ họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội).

Có thể có thêm nhiều kỳ họp bất thường khi cần thiết

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn, kỳ họp bất thường lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, các Nghị quyết kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương trong cả nước.

Để góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, kỳ họp diễn ra nhằm có những quyết sách kịp thời về tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết những vướng mắc pháp lý cho đầu tư phát triển.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 1 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết (theo quy trình tại một kỳ họp). Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Tổng thư ký QH
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại cuộc họp báo

Nhấn mạnh tính cần thiết, cấp bách của các nội dung được xem xét tại kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, đây là những nội dung quan trọng liên quan đến phục hồi và phát triển kinh tế. Năm 2021, tăng trưởng GDP đạt 2,58%, cách xa so với chỉ tiêu đặt ra đầu năm. Do đó, nếu gói chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế được thông qua đầu năm 2022 sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn 2022 - 2023 và kéo dài ảnh hưởng tới cả nhiệm kỳ.

Đối với dự án một luật sửa 8 luật, đây cũng là cấp bách để giải quyết những vướng mắc thể chế để phục vụ phát triển đất nước. Việc đẩy nhanh xây dựng cao tốc Bắc Nam đóng vai trò quan trọng vì đây là tuyến đường huyết mạch thúc đẩy giao lưu, giao thương hàng hóa, du lịch dịch vụ trên cả nước. Với tỉnh Cần Thơ, việc được thông qua cơ chế chính sách đặc thù cho phát triển sẽ góp phần giúp Cần Thơ trở thành đầu tàu, thành vùng động lực phát triển cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Có nhiều việc “giải quyết muộn một ngày cũng đã khác chứ đừng nói 4, 5 tháng, nên việc tổ chức kỳ họp bất thường là rất cần thiết”- ông Bùi Văn Cường khẳng định.

Ngoài ra, Tổng Thư ký Quốc hội cũng cho biết, tùy tình tình, nếu có vấn đề cấp bách cần giải quyết sớm thì Quốc hội có thể sẽ có kỳ họp bất thường thứ 2, 3, 4… ngoài các kỳ họp thường kỳ trong năm. Mục tiêu tối thượng là phục vụ nhân dân, phục vụ sự phát triển của đất nước, thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Chính phủ sẽ báo cáo về biến chủng Omicron và mua sắm trong phòng chống dịch

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, sáng 31/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp lần hai cho ý kiến về gói chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Chính phủ cũng sẽ có báo cáo bổ sung về biến chủng Omicron và các giải pháp sắp tới, cùng với giải pháp về sử dụng nguồn lực trong mua sắm trong phòng chống dịch.

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế Phạm Thị Hồng Yến cho biết, dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở một số quan điểm chính như sau: Bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, trong đó bảo đảm nhất quán, kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế; chỉ sử dụng bội chi ngân sách nhà nước để chi đầu tư phát triển theo đúng quy định của pháp luật; tập trung tăng cả tổng cung và tổng cầu, trong đó ưu tiên hơn tổng cung.

Phối hợp linh hoạt, chặt chẽ, hài hòa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách khác (như chính sách thương mại, dịch vụ, đầu tư) để tối ưu hóa nguồn lực; có quy mô đủ lớn, có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm để giải quyết những vấn đề cấp bách, tránh lãng phí nguồn lực; được thiết kế và thực thi nhanh, kịp thời, nguồn lực đưa ra phải được hấp thụ tối đa; có thời hạn triển khai chủ yếu trong 2 năm 2022-2023 với lộ trình thích hợp để phục hồi và kích thích nền kinh tế; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài gắn với Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; huy động, quản lý và phân bổ, sử dụng các nguồn lực hợp lý, minh bạch, công khai, chống tiêu cực, lợi ích nhóm./.