Báo cáo từ UBND tỉnh Lai Châu cho biết, đến nay tỉnh đã giao chi tiết 1.893,332 tỷ đồng trong tổng số vốn đầu tư công năm 2022 là 2.004,128 tỷ đồng.

Tính đến ngày 15/6 vừa qua, Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu đã giải ngân được 856,955 tỷ đồng, bằng 45,26% kế hoạch vốn được giao, cao hơn cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 đạt 40,9% kế hoạch). Trong đó, giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 337,342 tỷ đồng, bằng 44,77% kế hoạch; giải ngân vốn ngân sách trung ương đạt 519,612 tỷ đồng, bằng 47,23% kế hoạch.

Lai Châu tiếp tục trong top các địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất nước
Lai Châu tiếp tục đứng trong top các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Ảnh minh họa: H.T

Một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt khá (trên 50% kế hoạch) là: Văn phòng Tỉnh ủy (đạt 92,88%); huyện Tam Đường (67,1%); Bộ Chỉ huy quân sự Tỉnh (61,19%); huyện Nậm Nhùn (60,23%); huyện Than Uyên (56,21%); huyện Mường Tè (55,14%); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (50,28%).

Kết quả này cho thấy, các cấp lãnh đạo của tỉnh Lai Châu đã rất sát sao với công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư để tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương. Theo đó, tỉnh Lai Châu đã chủ động, tích cực triển khai kế hoạch vốn năm 2022 kịp thời, đáp ứng yêu cầu các dự án có thể giải ngân ngay từ đầu năm, cơ bản đảm bảo tuân thủ pháp luật về đầu tư công. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo từ UBND tỉnh Lai Châu, mặc dù công tác giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng tiến độ thực hiện ở một số nguồn vốn, một số đơn vị vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Đơn cử như nguồn vốn cân đối ngân sách cấp huyện của TP. Lai Châu mới giải ngân hơn 18%; huyện Sìn Hồ đạt 25,4%; phần vốn bố trí cho các dự án khởi công mới từ nguồn ngân sách trung ương mới giải ngân được 20,34% kế hoạch…

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, UBND tỉnh Lai Châu đang tiếp tục yêu cầu các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. UBND tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn được giao năm 2022 theo đúng biểu đồ tiến độ cam kết. Bên cạnh đó theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện nhằm phát hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc ở từng dự án cụ thể.

Đối với những dự án đã hoàn thành, các chủ đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán, không để nợ đọng cuối năm. Đối với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo đúng cam kết. Đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, đẩy nhanh tiến độ thi công…