Số liệu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 2.500 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 2 năm (500 tỷ đồng), 3 năm (1.000 tỷ đồng) và 5 năm (1.000 tỷ đồng).

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 3.120,66 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,0-8,1%/năm. Kết quả, huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,1%/năm, thấp hơn 0,09%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/12/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 18 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ lên tới 4.950 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,53-8,5%/năm. Kết quả, huy động thành công 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 7,64%/năm, thấp hơn 0,11%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/12/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 4 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 573 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,2-8,7%/năm. Kết quả, huy động được 523 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 8,55%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/12/2013).

Tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 135.394,57 tỷ đồng trái phiếu chính phủ qua hình thức đấu thầu./.

D.T