Theo đó, Thông tư 20 đưa ra các nguyên tắc về lãi suất cho vay ưu đãi không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ.

Thông tư 20 cũng bổ sung đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

Nghị định 100 là văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13.

11 địa phương vào 'tầm ngắm' thanh tra sử dụng phí bảo trì chung cư Nhà ở cho công nhân: Cần cơ chế đặc thù hấp dẫn nhà đầu tư Bình Dương: Dự kiến xây thêm 1 triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân
Lãi suất ưu đãi nhà ở xã hội không quá 50% lãi suất thông thường
Lãi suất ưu đãi nhà ở xã hội không quá 50% lãi suất thông thường

Điều 16 Nghị định 100 là phần nội dung quy định về vay vốn ưu đãi để mua, thuê, nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Đối tượng được vay vốn theo khoản 1 Điều 16 Nghị định là các đối tượng quy định tại các khoảng 1, 4, 5, 6 và 7 điều 49 của Luật Nhà ở.

Cụ thể, các đối tượng này bao gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Vụ Chính sách tiền tệ là đầu mối tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc xác định và thông báo lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với các khách hàng.