Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có các cuộc trao đổi sơ bộ với 3 công ty kiểm toán là PwC, KPMG và E&Y; đồng thời cũng trao đổi với các tổ chức tín dụng về lộ trình triển khai IFRS, đặc biệt là IFRS 9 tại Việt Nam.

Lập Đề án nghiên cứu triển khai IFRS 9 cho ngân hàng
Đã lập Đề án nghiên cứu triển khai IFRS riêng cho ngân hàng
Tọa đàm về chuyển đổi IFRS dành cho ngân hàng Khảo sát của PwC: Cần nhiều thời gian hơn để triển khai IFRS 17 Bộ Tài chính: Ban hành kế hoạch triển khai Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành

Nội dung trên được chia sẻ tại buổi tọa đàm Câu lạc bộ Kế toán trưởng quốc tế (VCCA), do VCCA kết hợp với Hiệp hội ngân hàng Việt, Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) vừa tổ chức, ngày 5/11.

Các nội dung được thảo luận cho thấy, một trong nội dung quan trọng của báo cáo tài chính quốc tế đối với ngân hàng là IFRS 9 đưa ra mô hình tổn thất tín dụng dự kiến (Expected Credit Loss - ECL).

Theo đó, các ngân hàng sẽ phải trích lập dự phòng cho các khoản tổn thất trong tương lai, ngược với thực tiễn hiện hành là chỉ trích lập dự phòng cho các tổn thất đã phát sinh. Điều này sẽ cho phép các ngân hàng Việt Nam quản lý rủi ro tốt hơn, phù hợp với các thông lệ tốt nhất trên toàn cầu.

Đặc biệt, IFRS 9 mang lại những lợi ích lớn cho các tổ chức tài chính như tăng khả năng so sánh, gia tăng chất lượng thông tin công bố. Vừa qua, một số ngân hàng đã đi trước thực hiện xây dựng báo cáo tài chính theo IFRS 9.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai IFRS 9, các ngân hàng cũng đang gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới quá trình chuyển ngữ; nguồn nhân lực; cơ sở dữ liệu và trình độ công nghệ thông tin; nhận thức của lãnh đạo các cấp tại ngân hàng trong triển khai…

Đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc áp dụng IFRS 9 trong ngành Ngân hàng rất phức tạp.

Ngân hàng Nhà nước xác định việc triển khai IFRS 9 trong hệ thống ngân hàng sẽ có 2 giai đoạn: giai đoạn trước mắt sẽ có các tổ chức tín dụng tự nguyện; tiếp đến sẽ là giai đoạn bắt buộc các tổ chức tín dụng triển khai.