Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh; là dịp để tổng kết, nhìn nhận, đánh giá và khẳng định những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển tỉnh, với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện; những đóng góp to lớn và vị thế rất quan trọng của tỉnh đối với sự phát triển chung của đất nước.

Qua đó, củng cố niềm tin, niềm tự hào, khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần "Kỷ luật và đồng tâm", truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh, nhiều phong trào thi đua, phần việc thiết thực, ý nghĩa đã được các địa phương, cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tổ chức, tạo nên khí thế sôi nổi, rộng khắp toàn tỉnh.

Tỉnh và các địa phương cấp huyện Quảng Ninh đã lựa chọn các công trình tiêu biểu, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, phục vụ, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội để gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh sẽ trang trọng, an toàn, tiết kiệm
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc giao ban.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh tổ chức các cuộc thi như: cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”; cuộc thi sáng tác, tác phẩm âm nhạc, văn học, nghệ thuật, báo chí; liên hoan tiếng hát khu dân cư… Các cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh dự kiến được tổ chức vào ngày 28/10, tại Quảng trường 30/10, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, cũng đang được các cơ quan, đơn vị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Chương trình sẽ được Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh truyền hình trực tiếp trên sóng QTV1, QTV3, tiếp sóng trên một số Đài PTTH các tỉnh, thành phố cả nước.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá cao các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Chỉ thị số 27 ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh với nhiều nội dung phong phú, sinh động, thiết thực, có chiều sâu thu hút đông đảo nhất các tầng lớp nhân dân tham gia.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu sớm tổng kết các cuộc thi tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” cùng các cuộc thi sáng tác tác phẩm âm nhạc, tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; tổ chức các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn, đáp nghĩa; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những cán bộ, đảng viên, người có công với cách mạng đã tận hiến, phụng sự hết mình xây dựng quê hương Quảng Ninh.

Việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh phải diễn ra phù hợp với quy mô, bối cảnh tình hình, đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực. Qua đó, buổi lễ góp phần củng cố vững chắc và nhân lên niềm tin, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị của mỗi người dân trong xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.