Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (SDLĐ) tiếp cận và sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã ban hành văn bản về việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở tiếp nhận thông tin phản ánh của các địa phương đối với vướng mắc trong việc NLĐ và người SDLĐ không thể trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản do điều kiện giãn cách, phong tỏa, Bộ LĐ-TBXH đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành tại địa phương thống nhất tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đối với NLĐ và người SDLĐ.

Trong đó, về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thực hiện như sau:

Trường hợp người SDLĐ và NLĐ có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì sử dụng văn bản thỏa thuận đó.

Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người SDLĐ và NLĐ có thể thỏa thuận bằng hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…). Khi có sự thống nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương giữa hai bên thì người SDLĐ ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.

Bộ LĐ-TBXH đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp, ngành tuyên truyền, phổ biến chính sách để người SDLĐ biết, sớm lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho NLĐ; nhanh chóng triển khai chi trả qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tới NLĐ; chỉ đạo các cơ quan chức năng rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt, tạo điều kiện tốt nhất cho NLĐ, người SDLĐ sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách./.

Thảo Miên