Mỗi năm, Cty Nước sạch Hà Nội có thêm 45.000 - 50.000 khách hàng mới Ảnh: TU

Lộ trình phương án điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch từ 2013-2015 như sau: Năm thứ nhất mức giá nước thấp nhất phục vụ sinh hoạt là 4.172 đồng/m3, mức giá cao nhất là giá nước phục vụ kinh doanh dịch vụ là 14.137 đồng/m3.

Năm thứ hai mức giá nước thấp nhất phục vụ sinh hoạt là 5.020 đồng/m3, mức giá cao nhất phục vụ kinh doanh dịch vụ là 18.342 đồng/m3.

Năm thứ ba mức giá thấp nhất phục vụ sinh hoạt là 5.973 đồng/m3, mức giá cao nhất phục vụ kinh doanh dịch vụ là 22.068 đồng/m3.

Mức giá đối với đơn vị sản xuất vật chất dự kiến là 8.818 đồng/m3, tăng 25,97%; đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ là 16.285 đồng/m3, tăng 35,48%.

Trước mắt, từ 1/10/2013, Cty Nước sạch sẽ áp mức giá nước sạch phục vụ sinh hoạt là 4.797 đồng/m3 (đối với 10m3 đầu tiên), tương ứng tăng 19,93%. Từ 10-20m3 sẽ là 5.607 đồng/m3, tăng 20,63%; từ 20-30m3 là 6.979 đồng/m3, tăng 22,43%; từ 30m3 trở lên sẽ là 12.212 đồng/m3, tăng 29,91%.

Theo bà Dương Thị Thu Hằng, Trưởng ban giá Sở Tài chính Hà Nội, điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch các năm theo tỷ lệ như sau: Năm 2013, mức giá bình quân điều chỉnh bằng 85,9% so với giá thành (tăng 26,3% so với giá bình quân thực hiện từ 1-1-2010. Với giá này công ty vẫn chưa bù đắp chi phí.

Năm 2014, mức giá bình quân điều chỉnh bằng 100% giá thành, tăng 24,8% so với mức giá bình quân năm 2013, đảm bảo bù đắp giá thành năm 2014. Năm 2015 mức giá bình quân bằng 113,74% so với giá thành, tăng 19,34% so với mức giá bình quân năm 2014, đảm bảo giá thành sản xuất và bù đắp chi phí năm 2013.

Cty Nước sạch Hà Nội bình quân mỗi năm lỗ từ 50-80 tỷ đồng. Riêng trong quý I/2013, số lỗ ước khoảng 33 tỷ đồng ông Nguyễn Như Hải Giám đốc Cty Nước sạch Hà Nội cho biết. Nguyên nhân là do các chi phí đầu vào như nhân công, vật liệu hay điện đều tăng, trong khi giá bán nước vẫn giữ nguyên là 4.000 đồng/m3.

Mỗi năm, Cty Nước sạch Hà Nội phát triển thêm 45.000 - 50.000 khách hàng mới./.

Tố Uyên