Loạt dự án bị dở dang, Địa ốc Sài Gòn doanh thu quý III/2023 giảm đến 97%

Kết thúc phiên 27/10, cổ phiếu SGR của Địa ốc Sài Gòn đang ở mức giá 18.850 đồng/cổ phiếu. Ảnh: Kỳ Phương

Phó Tổng giám đốc Saigonres - ông Đặng Văn Phúc vừa ký văn bản gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để giải trình biến động kết quả kinh doanh quý III/2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính quý III/2023 của Saigonres cho thấy, doanh thu thuần hợp nhất đạt 18 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp 4,4 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính trong quý không có gì đột phá, đi ngang so với cùng kỳ về doanh thu (5,1 tỷ đồng) và tiết giảm được 17% về chi phí (đạt 7,3 tỷ đồng); chi phí quản lý doanh nghiệp tiêu tốn 9,9 tỷ đồng giảm 74%.

Saigonres có khoản lợi nhuận khác 31 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 23 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng, giảm 90%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm của Saigonres ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 47 tỷ đồng, giảm 91%; lợi nhuận gộp đạt 12 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ.

Giải trình về biến động kết quả kinh doanh quý III/2023, phía Saigonres cho rằng doanh thu thuần giảm do giảm doanh thu từ dự án của công ty mẹ; giá vốn giảm tương ứng với giảm doanh thu các dự án.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính giảm do giảm doanh thu lãi tiền gửi và giảm doanh thu hợp tác đầu tư; chi phí quản lý doanh nghịệp giảm do giảm trích lập dự phòng phải thu khó đòi; các khoản thu nhập khác tăng…

Tính hết ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SGR đạt 2.010 tỷ đồng, tăng thêm 11 tỷ đồng so với đầu năm. Chất lượng tài sản ở mức đáng quan ngại khi 53% là các khoản phải thu (đạt 1.072 tỷ đồng, tăng 28%) và 32% là hàng tồn kho (đạt 646 tỷ đồng, tăng 11%).

Xét riêng hàng tồn kho, hầu hết giá trị là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tập trung tại các dự án như: Dự án Phan Huy Chú, phường 2, TP. Vũng Tàu (112 tỷ đồng); Dự án Nhơn Trạch - Đồng Nai (103 tỷ đồng); Dự án An Phú, Bình Dương (62 tỷ đồng), Dự án An Phú Residence, TP. Thủ Đức (73 tỷ đồng); Dự án Văn Lâm, Bình Thuận (35 tỷ đồng)…

Tuy nhiên, trong số này, chỉ có dự án Nhơn Trạch - Đồng Nai là có chuyển biến đáng kể, còn lại đều trong tình trạng gần như “giậm chân tại chỗ”.

Lũy kế 9 tháng đầu năm của Saigonres ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 47 tỷ đồng, giảm 91%; lợi nhuận gộp đạt 12 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ.