VNDIRECT

Doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của VNDIRECT tăng mạnh so với năm 2019.

Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (mã Ck: VND) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020, với tổng doanh thu hoạt động đạt 721,6 tỷ đồng, tăng 96%; lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 242,9 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong quý IV/2020, mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho VNDIRECT là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 334,5 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 177,9 tỷ đồng, tăng trưởng 125% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu và lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) lần lượt đạt 113,5 và 98,7 tỷ đồng.

Về chi phí, cùng mức tăng trưởng 353 tỷ đồng trong doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động trong quý IV/2020 cũng tăng 174 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 187,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính và chi phí quản lý công ty lần lượt ghi nhận 92 tỷ đồng và 142,9 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết quý IV/2020, tổng doanh thu hoạt động của VNDIRECT đạt 2.094 tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế công ty mẹ lũy kế đạt 689,1 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước; đồng thời vượt 70% so với mục tiêu lợi nhuận hợp nhất 405 tỷ đồng trong kịch bản cơ sở như đã đề ra tại đại hội cổ đông thường niên vào ngày 30/6/2020.

Lý giải về sự tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận của quý IV, báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận của VNDIRECT cho biết, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2020, chỉ số VN-Index đã vượt mốc 1.103 điểm tương đương mức tăng 21,95% trong quý IV/2020. Điều này dẫn tới việc gia tăng mạnh lợi nhuận từ các khoản đầu tư FVTPL và tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Tổng giá trị giao dịch trong quý IV/2020 tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm trước đã giúp cho doanh thu từ hoạt động môi giới tăng trưởng trên 125%. Bên cạnh đó, sự gia tăng đột biến của doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán cũng đóng góp đáng kể vào sự chênh lệch doanh thu quý IV/2020 so với cùng kỳ năm trước của VNDIRECT.

Ngoài ra, việc tiếp tục giữ vững vị trí top đầu thị phần tài khoản mở mới toàn thị trường cũng là yếu tố giúp VNDIRECT đạt được thành tích kinh doanh tích cực. Trong năm 2020, nhờ uy tín hoạt động, hệ sinh thái sản phẩm đầu tư đa kênh tài sản cùng nền tảng công nghệ giao dịch trực tuyến hiện đại, VNDIRECT tiếp tục thu hút lượng lớn khách hàng mới mở tài khoản giao dịch chứng khoán, ghi nhận trong năm 2020 đạt trên 110.000 tài khoản, chiếm trên 30% tổng số tài khoản mở mới toàn thị trường./.

Duy Thái